Výstava Maxmilián Lobkowicz, diplomat ve službách Československa připomíná kariéru muže, který působil jako velvyslanec Československa v Československé protifašistické exilové vládě založené v Londýně během druhé světové války. Po komunistickém puči v roce 1948 opustil Maxmilián československou diplomatickou službu a odešel do exilu.

Vystavené dokumenty doplňuje jeho korespondence s významnými politickými osobnostmi a portréty od slavného fotografa Františka Drtikola a malíře Viktora Strettiho. S kurátory Lobkowiczkých sbírek se na výstavě se svými ilustracemi a designem podíleli i studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Stálou expozici Lobkowiczkých sbírek kromě výtvarných děl tvoří sbírky porcelánu, zbraní a hudebních nástrojů vlastního lobkowiczkého orchestru. V expozici jsou i originální partitury a rukopisy slavných skladatelů včetně Beethovenovy symfonie Eroica věnované sedmému knížeti z Lobkowicz, Josefu Františku Maxmiliánovi.

Studentská encyklopedie

V paláci ve středu také představili encyklopedii Dobrých 100, která nabízí výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které podle autorů měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Zároveň s knihou vychází stejnojmenná vědomostní hra. Kniha vznikla na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod vedením výtvarnice Renáty Fučíkové a za odborné spolupráce historičky Lenky Křížové.

Na knize se podílelo 50 studentů, každý si měl vybrat jeden ze sta roků republiky a ilustračně představit něco pozitivního, příjemného nebo dokonce převratného, co se v onom roce událo. Jeden z pokračovatelů rodu a vnuk diplomata Maxmiliána Lobkowicze William s plzeňskou fakultou designu spolupracuje. Pro objekty, které v Česku jeho nadace spravuje, chystají studenti šperku, animovaného filmu, grafického designu a dalších ateliérů několik projektů.