Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny i v oblasti lidských práv. Pajer dokumentoval dlouhá léta pracovní i osobní život manželů Havlových a působil jako oficiální fotograf prezidentské kanceláře. Na výstavě je více než sto fotografií zachycujících významné momenty ze života Nadace Vize 97.

Nadace finančně podporuje české studenty

Nadace Vize 97 vznikla sloučením Nadace Václava a Olgy Havlových a Nadace Vize 97, kterou založila Dagmar Havlová. Václav Havel do nadace vložil 50 milionů korun, v roce 2002 nadace dostala v přibližně stejné výši dar ze zahraničí. Peníze se postupně rozdělují na nákup přístrojů a specializovaného lékařského zařízení pro dětskou onkologii, pro domovy důchodců a na nákup lékařské techniky potřebné k léčení zhoubných nádorů a těžkých nemocí.

Nadace také finančně podporuje české studenty na zahraničních vysokých školách, v sociálním programu věnuje pozornost hospicům, domovům pro seniory, týraným matkám s dětmi a mentálně postiženým lidem.

Kromě vybudování kulturního centra Pražská křižovatka patří k projektům nadace také průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě. V den narozenin Václava Havla 5. října se udílí Cena Nadace Vize 97 významným domácím i zahraničním osobnostem.