Václav Zykmund se během svého života nevěnoval pouze fotografii, ale byl to také filmový tvůrce, básník, spisovatel a překladatel, věnoval se především francouzským básníkům. Mnoho let pracoval také jako středoškolský a vysokoškolský pedagog. Byl zakladatelem edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra v Brně (1947 a 1948).

Publikovat mohl pouze pod cizími jmény

Raná Zykmundova tvorba se utvářela pod vlivy Josefa Šímy, Pabla Picassa, Salvadora Dalího, Marka Chagalla a Maxe Ernsta. Ve fotomontážích a ilustracích ze 40. let 20. století předjímal happeningy 60. let. Byl podle dnešních teoretiků fotografie prvním, kdo fotografii použil k dokumentaci umění akce, jeho i další členy skupiny Ra označují za předchůdce akčního umění performance.

Během let 1952 až 1972 se plně věnoval pouze teorii umění a estetice. Po roce 1972 mu bylo z politických důvodů zakázáno učit a publikovat mohl pouze pod cizími jmény, proto se Václav Zykmund rozhodl opět se plně soustředit na vlastní výtvarnou, spisovatelskou a filmovou činnost.

Členem skupiny Ra byl i Kundera

Výstava představuje velmi raritní původní vydání publikace Výhružný kompas, ručně vyrobené knihy s 16 originálními fotografiemi doplněnými na stroji psanými texty Ludvíka Kundery, taktéž člena skupiny Ra.

Vystaveny jsou i některé práce Miloše Korečka a Josefa Istlera. Výhružný kompas dokumentuje akce odehrávající se jako skupinové rituály v bytových prostorech a samotnými členy skupiny označované jako řádění.

Výsledkem bylo asi 60 fotografií, v nichž Zykmund promítl svoji fascinaci z Dalího erotiky. Postupem času se počet zúčastněných rozrůstal v kolektivní hru bez předem připraveného scénáře či jakéhokoli postupu a návodu zcela náhodně se vyvíjející do roviny absurdity.

Čtěte také: KRÁTCE: Dny evropského dědictví otevřou pražské památky