Na výstavě Mars a Venuše jsou obrazy rudolfínských umělců i skvosty nizozemského, francouzského a německého malířství. „Jde většinou o díla, která v průběhu staletí získali velkorysí sběratelé z rodů, jako jsou Waldsteinové, Schwarzenbergové, Pallaviciniové, Kinští, Blümegenové či Czernin-Morzinové," informovala ve čtvrtek Dagmar Šnajdarová z památkového ústavu.

Čtěte také: Muzeum Karlova mostu přiblíží osobnost sv. Anežky a křižovníků

Letošek je ve znamení renesance 

Název výstavy vychází z obrazu Mars a Venuše překvapeni bohy, který namaloval Hendrick van Balen. I letos pokračuje Národní památkový ústav v projektu „Po stopách šlechtických rodů". Veřejnosti v něm připomíná nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody, jež během staletí vytvářely dějiny českého státu.

Letošek je ve znamení renesance kvůli několika výročím, které připadají na rok 2017. Například v roce 1517 Martin Luther vystoupil se svými slavnými tezemi proti katolické církvi, o deset let později byl Ferdinand I. slavnostně korunován českým králem. V roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, kterým byl v českých zemích nastolen tvrdý protireformační a rekatolizační kurz.