„Upozorňoval jsem ji, že má kniha je kontroverzní, a že se na ni nebudu zlobit, pokud své kmotrovství odmítne. Například z důvodu svého nesouhlasu s některými pasážemi," vysvětlil Georgiev. V knize, jejížpostavy, jména a děje jsou údajně smyšlené, se objevují jména jako Havel, Kundera, Kohout, Vaculík, Fuks, Gott, Hutka, Chuchma, Kraus, Viewegh, Hůlová, Trefulka, Křivánek, Dostál, Žáček, Fibingerová i Hollandová.

„Knížku jsem jí poslal a na dotaz, zda ji četla, odpověděla, že asi půlku; je zajímavá a víc prý nestihla. Před pár dny mi napsala, že knížku v letadle dočetla, ale pokřtít ji nemůže, protože se dotýká citlivých témat a popisuje české peklo. S ním nechce být spojena, protože do něj nepatří," řekl Georgiev a dodal, že z jejího pohledu rozhodnutí chápe.

Cena utrpení

Jeho sociálně-kritickou prózu odvíjející se na pozadí vztahu dvou literátů – mladého spisovatele a zralé spisovatelky – vydalo nakladatelství Petrklíč. Jde o silný vztah, který se však postupně začíná propadat do hlubin rozkolu osobního a profesního, ale i do generačního sporu. Zatímco ona je vězněnou disidentkou a představitelkou roku 1989, on je autorem etablujícím se až dlouho po něm. Z oboustranného citu se stane zápas o historickou identitu, o cenu vlastního utrpení každého z nich.

Hollandová a Georgiev už spolu navázali tvůrčí spolupráci, kdyžrežisérka rimbaudovského snímku Úplné zatmění napsala předmluvu k jeho knize s názvem Arthure, ty děvko umění (Dopisy Paula Verlaina Arthuru Rimbaudovi) z roku 2010.

Dvaatřicetiletý Georgiev na sebe upozornil především básnickou sbírkou Básník Trýzeň Kat, za kterou získal dvě nominace na Knihu roku 2007 v Lidových novinách, a homosexuální prózou Planeta samých chlapců (2008). V Polsku je více oceňovaný než u nás, vydává ho Krytyka Polityczna. Na Jagellonské univerzitě v Krakově vznikla diplomová práce o jeho tvorbě.