Divadlo v Celetné do svého repertoáru opět zařadilo drama Kodaň (Copenhagen) britského autora Michaela Frayna, které poprvé uvedlo před osmi lety.
Námětem dramatu je setkání dvou geniálních fyziků – Němce Wernera Heisenberga (Marek Němec) a Dána Nielse Bohra (Miloš Kopečný) roku 1941 v Kodani. Oba vědci, pracující na sestrojení atomové bomby, ve filozofické diskusi nad etickými, vědeckými a morálními otazníky použití tak mocné zbraně se dotýkají událostí jejího vzniku.

Cyklicky se vracející otázku, s jakým účelem přijel Heisenberg do Kodaně, postupně nahlížejí svými pohledy všechny postavy. Nejedná se ovšem o drama jasných závěrů, ale o náznaky situací a vztahů, které nechávají divákům prostor pro hledání jejich vlastních odpovědí.

Střídmé herectví, střídmá scéna

Konverzační hra s hlubokým intelektuálním nábojem klade vysoké nároky nejen na diváky, ale i na herecké ztvárnění. Režie Jakuba Špalka všechny tři protagonisty vede ke zcela vyváženým výkonům. Neilustrativní, přesné herectví se střídmými pohyby a gesty nechává vyniknout tématům hry. Jeho prostota a jednoduchost koresponduje s oproštěnou scénografií, kterou tvoří víceméně jen černé jeviště, černé praktikábly a několik lamp.

Miloš Kopečný jako Bohr se v šedé pletené vestě oproti mladistvě vyhlížejícímu Heisenbergovi Marka Němce jeví jako domácí morous, ale v dialozích nad svým mladším kolegou nejednou vítězí svým nadhledem. Třetí postavou dramatu je Bohrova žena Markéta (Marta Vančurová), jejíž prostor ve hře je ve srovnání s ostatními omezen a do diskuse zasahuje nejméně.

Postavy se doplňují

I když se Markétin pobyt na jevišti často omezí na prostou existenci, výkon Marty Vančurové nezapadá za ostatními. Postavy se v momentech mlčení navzájem bedlivě poslouchají a pozorují, jako by samy znovu a znovu hledaly odpovědi na etické otázky a znovu objevovaly události, ze kterých se zrodila atomová zbraň.

MARCELA IHYANE