Program nabídne koncerty, workshopy a zábavné aktivity pro děti i dospělé. Návštěvníci se tak například mohou těšit na vystoupení maňáskového Rodinného divadla, hudební vystoupení sólistů z Kazachstánu a Ruska, ugandskou bubnovou performanci i českou pohodovou folkovou a rockovou muziku.

Kromě toho se návštěvníci dozvědí zajímavosti o českých zvycích a tradicích spojených s dobou česání jablek – jablkobraním a představeny budou i vietnamské tradice spojené se začátkem školního roku – vietnamský dětský den. Jeho nedílnou součástí bývají dětská vystoupení.

Jablkobraní v parku Kamýk navazuje na tradici sousedských aktivit Libuše a Prahy 12 a hlavně se nenásilnou formou snaží o zlepšení soužití majority a minorit v celé občanské společnosti Libuše a Písnice.