Maličký, ale působivý, šest století starý zlomek výzdoby někdejšího kostela sv. Klimenta byl zcela náhodně nalezen v loňském roce. Kostel sv. Klimenta stával ve středověku na místě dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora.

Čtěte také: Zbytek gotického reliéfu Krista provede věřící postní dobou

Tradice se stala součástí uměleckého života řady evropských zemí 

Historici umění reliéf považují za jeden z nejvýznamnějších objevů středověkého umění za posledních deset let. Protože zobrazuje Krista v Getsemanské zahradě ve chvíli usebrání a rozjímání před blížícím se utrpením, mohl by pro věřící podle Halíka být průvodcem letošního postního období.

Popelcem umělců se čeští katolíci od roku 1996 v tomto chrámu hlásí k západoevropské tradici vzniklé v Paříži při bohoslužbě za umělce padlé v první světové válce. V různých formách se tato tradice postupně stala součástí duchovního a uměleckého života řady evropských zemí.

Podle tradice se uzavřelo nejbujnější období roku 

Popeleční středou vstupují zejména katoličtí věřící do čtyřicetidenního postního období. Kajícnost je vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit. Tímto dnem by měly skončit muziky, taneční zábavy, hlučné svatby, zabíjačky a hodování. Podle tradice se uzavřelo nejbujnější období roku - vesnický masopust a s ním příbuzná městská plesová sezona.