Pořadatelé chtějí připomenout Jana Husa jako zosobnění boje za pravdu a morální věrohodnost. Slavnosti určené pro širokou veřejnost včetně anglicky a německy mluvících turistů nabídnou škálu akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuse.

Hlavní pódium bude u pomníku Jana Husa. Na Ovocném trhu bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště, v okolních kostelích se bude konat poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

Do putování po kostelích spojených s českou reformací je zapojena Betlémská kaple, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kostel U Salvátora, kostel Matky Boží před Týnem, kostel Martin ve zdi, kostel sv. Michala a rotunda Nalezení sv. Kříže. Poutnický program je určen i pro děti, které za splněné úkoly dostanou na Ovocném trhu odměnu.

V Betlémské kapli se od 14:00 uskuteční duchovně kulturní setkání nazvané Mistru Janu Husovi s láskou a odevzdání zvonu Mistr Jan Hus. Nový zvon pro Betlémskou kapli zdobí výjev z Jenského kodexu s Janem Husem při kázání právě v Betlémské kapli; zvon je atypicky rozdělen na třetiny, v dalších jsou bible a kalich. Poprvé se na svém místě rozezní při bohoslužbě ve výroční den Husovy smrti.