Rozmanité delikatesy z Francie – nejen vína, sýry, paštiky a klobásy, ale také šneky, olivy, ovoce či čerstvé ryby – mohli návštěvníci pražské Kampy okusit na Francouzském trhu, který se konal od středy do neděle. Součástí programu byla i hudební vystoupení, která dokáží přimět příchozí ke společnému spontánnímu tanci bez ohledu na to, kdo jakým jazykem hovoří.

Plus za toalety, ale…

Přestože byla akce úspěšná a bohatě navštívená, mají se organizátoři ještě co učit. K dobru jim lze přičíst zajištění toalet i s umývárnou – jinak lze ale najít spoustu pohřešků, které jsou českými kontrolními orgány obyčejně vytýkány stánkovým prodejcům – a zejména vůči Asijcům bývají zdrojem pokut i dalších sankcí.

Neodpovídající zacházení s potravinami

Chybělo označení provozoven v souladu s českými předpisy, u prodejců sýrů a klobás nebylo v horku odpovídající zacházení s mléčnými a masnými výrobky (a také u nich nebyly zveřejněny povinné informace o podmínkách uložení a době použitelnosti), k vidění bylo krájení klobás určených spotřebitelům na přepravní bedničce, některé stánky měly nevyhovujícím způsobem zapojené elektrické rozvody při instalaci chlazení, leckteré výrobky neměly informace pro spotřebitele v českém jazyce nebo tyto údaje zcela chyběly.

Neodpovídající ceny

V jednom případě dokonce prodejce nápoje bretaňský cidre pozařoval jinou cenu než deklarovaly vývěsky (40 Kč místo uváděných 39 za 0,25 l a 100 Kč místo 99 za 0,75 l). „Došly nám koruny,“ vysvětloval muž, který teprve po upozornění vývěsní cedule přepsal.

Cesta žlutých melounů

Z rozhovoru s prodejci bylo možno zjistit i další zajímavé souvislosti. Například o tom, jak se na tržiště dostaly pro Francii typické žluté melouny. Uspěla až druhá zásilka, protože první dodávka ze Sicílie byla prachmizerná…