Svatební košile v Hrůšově nastudování publiku představila kontrastní pojetí jednotlivých částí díla s důraznou charakteristikou jednotlivých postav. Celý děj doplňovala kombinace sólového barytonu coby vypravěče a smíšeného sboru, jenž dokázal podtrhnout dramatičnost celé kantáty.

Dvořákovo dílo, které v sobě skloubí skladatelův typický hudební rukopis s poetikou textů Karla Jaromíra Erbena, vzniklo původně na objednávku hudebního festivalu v Birminghamu. Světová premiéra se ale odehrála v Plzni roku 1885 pod taktovkou samotného autora. Následné provedení v Anglii se konalo za účasti sboru čítajícího 400 členů a 150 členného orchestru.

Mezinárodní festival Dvořákova Praha bude pokračovat v sobotu koncertem komorního orchestru Camerata Salzburg s dirigentem Danielem Blendulfem, kteří vzdají hold Leonardu Bernsteinovi. Oslaví tak 100. výročí jeho narození.

Festival se 15. září připojí k oslavám 100. výročí republiky provedením kompletní verze Dvořákova monumentálního oratoria Svatá Ludmila, opět pod taktovkou Jakuba Hrůši. Dílo zazní nejen v Rudolfinu, ale také na venkovní scéně na náměstí Jana Palacha. Zde se k účinkujícím z Dvořákovy síně přidá dalších 250 zpěváků z pěveckých sborů. Koncert přinese divákům v přímém přenosu Česká televize. Český rozhlas Vltava poté nabídne záznam.

Program hudebního festivalu potrvá do 21. září. Součástí budou domácí a zahraniční koncerty v Rudolfinu i tradiční komorní řada. Její zahajovací koncert se odehraje 10. září a představí klarinetové koncerty Wolfganga Amadea Mozarta, Maxe Regera a Johannese Brahmse. Dva komorní koncerty budou moci diváci navštívit také v Anežském klášteře. Kompletní program Dvořákovy Prahy je na webu www.dvorakovapraha.cz.