Havlová je přesvědčena o tom, že by její muž, jeden ze symbolů konce totalitních režimů ve východní Evropě, do českého politického dění poslední doby „nějak zasahoval". „Určitě by vedl nějaké diskuse, myslím, že by ho to klidným asi nenechávalo," ře­kla.

Po Havlovi se jmenují lavičky, letiště i náměstí

Sama Dagmar Havlová na svého partnera, za něhož byla vdaná 14 let, vzpomíná jako na člověka „plného humoru, klidu, pokory, laskavosti, s krásným úsměvem". „Jako na člověka, který mě miloval a já jsem milovala jeho," řekla.

Večer se zúčastní slavnostního pojmenování piazzety Národního divadla na náměstí Václava Havla. Po dalších místech, které Havlovo jméno nesou a kterými jsou v Praze hlavně letiště a v mnoha koutech světa Havel´s Place, tedy Lavičky Václava Havla, bude náměstí akcentovat hlavně jeho roli dramatika.

S Havlem je spjatá i kavárna Slávie 

Návrh pojmenovat po Havlovi prostor mezi historickou budovou a Novou scénou vzešel od ředitele ND Jana Buriana. Divadlo také iniciovalo první ročník mezinárodního festivalu Pražské křižovatky, který k poctě Václava Havla začal v úterý. Někteří lidé Havlovi blízcí se vyjádřili v tom smyslu, že plocha mezi budovami vzniklá při budování Nové scény je příliš malá na to, aby byla označována jako náměstí; Havel by si podle nich zasloužil náměstí větší. Dagmar Havlové se ale líbí.

„Jsem tomu velice ráda, protože je to centrum dění, kde se Vašek pohyboval," řekla. „Symbolizuje ho to jako dramatika – Národním divadlem, jako spisovatele, protože velmi rád sedával ve Slávii a psal tam třeba projevy nebo i nějaké pasáže do hry.

Za ND sídlí Havlova knihovna 

Máme tady Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, měl tam (poblíž) svou kancelář, kterou naše nadace doteď spravuje," vypočítala místa nedaleko piazzety, jež jsou s Havlovým působením spjata.

Za Národním divadlem v Ostrovní ulici sídlí také Knihovna Václava Havla a poblíž je Rašínovo nábřeží, kde Havel vyrůstal. „Myslím, že piazzeta je velmi vhodná i pro happeningy, Vašek je měl hrozně rád," doplnila Havlová. Je ráda, že Havlovo náměstí nevzniklo přejmenováním již nějakého existujícího. Lidé si tak nemusejí měnit adresu v občanském průkaze a změna proto nevyžaduje žádné náklady.

Čtěte také: Festival Pražské křižovatky začal na novém náměstí Václava Havla