Studio tvoří čtyři sbory: malá dítka - Zvonítka se prozpívávají do vyššího sboru Zvonečky a odtud posléze ti nejvyspělejší zpěváci do koncertního sboru Zvonky, do kterého patří i nejstarší dívčí část sboru, nesoucí zvučné jméno Abbellimento (italsky hudební ozdoba).

„Dnešní sborové studio svým rozsahem původní myšlenku školního sboru zdaleka přesáhlo a svoji činnost v průběhu let rozšířilo do dnešní podoby. Tomu napomohlo i vstřícné zázemí Hudební školy hlavního města Prahy a spolupráce s řadou jejích vynikajících pedagogů a dalších umělců. Hodně nám vždy pomáhala i radnice Prahy 3, bez jejíhož přispění formou grantů a dotací bychom naši činnost v tomto rozsahu jen těžko realizovali," řekla sbormistryně Jarmila Novenková, která vede studio od samého začátku.

Úspěchy doma i v zahraničí

Sbor se může pochlubit mnoha úspěchy jak na tuzemských, tak také na mezinárodních festivalech, například ve Francii, Itálii, Belgii, Rakousku, Německu nebo na Slovensku.

V roce 2012 dobyli zpěváci i Spojené státy, kde na prestižních Světových hrách ve sborovém zpěvu (World Choir Games) v Cincinnati v americkém státu Ohio získal koncertní sbor Zvonky - Praha dvě zlaté medaile v kategoriích folklór a mladé sbory do 21 let.

Komorní sbor Abbellimento pak přidal stříbro v kategorii duchovní hudba. Následovaly soutěže ve Štýrském Hradci (Rakousko 2013), Llangollenu (Velká Británie 2014) a Magdeburgu (Německo 2015), odkud sbor vždy dovezl několik medailí.

„Repertoár jednotlivých sborů je vybírán se zřetelem na věk zpěváků, snaží se však o maximální bohatost a pestrost hudebních stylů. Nejmenší děti začínají s jednohlasými písničkami, zkušenější zpěváci posléze zpívají složitější hudbu včetně duchovních skladeb s varhanním doprovodem," uvedla sbormistryně Jarmila Novenková.

„Koncertní a komorní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Kromě klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: housle, violoncello, klarinet, bicí a další," dodala.

CD, slavnostní koncert a Japonsko

Zvoneček má za sebou také osm natočených CD. K nadcházejícímu výročí by mělo vedle profilové brožury vzniknout i deváté CD, které by sbor rád prezentoval při své účasti na soutěžích v Japonsku v roce 2016.

„Ještě před těmito červencovými soutěžemi se naši příznivci mohou těšit na dvě vystoupení Zvonečku v Rudolfinu. Nejprve v prosinci na tradiční svatoštěpánský koncert, ale též na 19. červen 2016, kdy celoroční úsilí a dvacetiletá činnost sborového studia Zvoneček - Praha vyvrcholí letním slavnostním koncertem rovněž ve Dvořákově síni. Rádi bychom pozvali zakládající členy a členky sboru a koncert tak pojali jako velké setkání těch, kteří prošli naším tělesem," konstatoval předseda Sdružení Zvoneček - Praha Jan Vančura.

Lucie Nováková