Společnost Franze Kafky vznikla v roce 1990 s cílem oživit tradice, z nichž vzešel unikátní fenomén pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic. Své aktivity uskutečňuje společnost prostřednictvím Centra Franze Kafky, patří k nim pořádání literárních večerů, besed, odborných přednášek a seminářů a také udílení mezinárodní literární Ceny Franze Kafky.

Mališová v roce 1998 nastoupila do Centra Franze Kafky jako galeristka a vedla Galerii Franze Kafky na Staroměstském náměstí. Od února 2002 se stala jednatelkou a ředitelkou Centra Franze Kafky, v jeho čele vystřídala nedávno zesnulou Martu Davouze, jednu ze zakladatelek společnosti.

Za dobu působení Mališové vzniklo nové sídlo společnosti v centru Prahy, obnovila knihkupectví, vydala řadu knih. "Účastnili jsme se Expa 2010 v Šanghaji, projektů v Argentině, Španělsku, Egyptě, Koreji a v mnoha dalších zemích. (…) Stali jsme se celosvětově vyhledávanou institucí. To vše ve spolupráci s partnery, se státními a soukromými podporovateli, výborem společnosti a mými kolegy. Všem bych za to ráda poděkovala," uvedla s tím, že zůstává členkou společnosti.

Mališová loni oslavila šedesátiny. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. Od roku 1985 pracovala v Krátkém filmu. Po roce 1994 začala s vlastní tvorbou dokumentárních filmů. Natočila snímky o česko-německých vztazích, portréty Františka Kupky a Angela Waldsteina, cyklus o pražských galeriích a muzeích či dokument o vzniku Muzea Kampa. Je autorkou řady článků o Franzi Kafkovi a rozhovorů s Arnoštem Lustigem. S ním také spolupracovala na vydání 13 knih, na dvou jako spoluautorka. Dva Lustigovy romány vydala v česko-anglicko-hebrejské verzi.