Hlavním tématem výstavy je zachycení divadelní akce v tradičním divadelním i veřejném prostoru. V širším kontextu se výstava bude věnovat také dalšímu využití média fotografie v divadle - ať už přímo v inscenaci jako součásti scénografie nebo jako grafického prvku využívaného pro propagaci.

Divadelní fotografie od 19. století až do současnoti

Cílem je poprvé v historii představit českou divadelní fotografii v celém procesu jejího vývoje od prvních fotografií spojených s divadlem v polovině 19. století až do současnosti. Divadelní fotografie byla dosud ceněna hlavně pro svou dokumentační funkci. Záměrem výstavy je narušit toto vnímání divadelní fotografie, prezentovat ji jako svébytný umělecký žánr s estetickými kvalitami.

První část výstavy se bude věnovat historii české divadelní fotografie. Vychází z fondů mnoha institucí i soukromých sbírek a představí díla od nejznámějších fotografických ateliérů druhé poloviny 19. století až po nejvýznamnější fotografy století dvacátého, jakými byli František Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola, Josef Koudelka, Jaromír Svoboda, Jaroslav Krejčí a další.

Druhý výstavní prostor se zaměří na současnou divadelní fotografii. Tato část výstavy bude soutěžní přehlídkou. Letos na podzim bude zveřejněna výzva, na jejímž základě se mohou fotografové do soutěže přihlásit a na jaře 2018 bude zaslané fotografie hodnotit porota. Součástí výstavy bude doprovodný program zaměřený na odbornou i širší veřejnost, který zahrne workshopy, semináře a přednášky.