„Nejlepší snímky se stanou součástí expozice, uzávěrka je 31. ledna 2018," uvedla. Více informací zájemci naleznou na adrese www.divadelnifotografie.cz. Divadelní fotografie je samostatnou a svébytnou uměleckou disciplínou, zejména v českých zemích má silnou tradici sahající ke kořenům fotografického umění.

Souhrnná výstava fotografií 

Na výstavě budou představeny originály unikátních a dosud nepublikovaných hereckých portrétů z poloviny 19. století, historické snímky z divadelního prostředí i portréty z Ateliéru Langhans či umělecky cenné fotografie meziválečné avantgardy. Poválečnou divadelní fotografii budou reprezentovat osobnosti jako Václav Chochola, Josef Koudelka, Jaromír Svoboda či Jaroslav Krejčí.
"První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí přinese také specifický pohled na české dějiny. Divadlo a divadelníci se vždy významně podíleli na společenském životě země, zachování a rozvoji její kultury a několikrát i přímo zasáhli do historických událostí. Výstava tak bude příspěvkem k oslavám 100. výročí založení Československé republiky," dodala Marková.

Spolupořadatel je Národní muzeum 

Divadelním fotografiím pořízeným v letech 2015-2017 bude věnována samostatná soutěžní přehlídka. Současnou tvorbu budou prezentovat nejlépe hodnocené snímky přihlášené do soutěže, které vybere porota.
Výstavu doplní doprovodný program i odborná publikace mapující fenomén české divadelní fotografie. Kurátory výstavy jsou Anna Hejmová a Vojtěch Poláček. Spolupořadatelem je Národní muzeum.