Nedoma v půlce listopadu propustila kurátora Budaka, kterého do instituce přivedl její někdejší ředitel Jiří Fajt. Svůj krok odůvodnila nadbytečností Budakovy pozice a tím, že Budakovo propuštění bylo mimo jiné nutné pro konsolidaci galerie z organizačního a finančního hlediska.

Proti odvolání Budaka vznikla petice, podepsalo ji asi 250 lidí. V otevřeném dopise Zaorálkovi uvedli, že po Jiřím Fajtovi a Otto M. Urbanovi jde o třetí odchod odborné osobnosti, se kterou se galerie musí vyrovnat. "Okolnosti propuštění Adama Budaka jsou přinejmenším kontroverzní a eticky diskutabilní," stojí v petici.

"Paní generální ředitelce jsem zdůraznil, že jakékoliv budoucí personální změny musí být příště konzultovány s vedením ministerstva kultury. Vytknul jsem jí také způsob, jakým byl Adam Budak odvolán a jak neúplně a nejasně o této záležitosti informovala veřejnost. Nicméně důvody, které mi generální ředitelka k odvolání A. Budaka sdělila, považuji za vážné," uvedl Zaorálek.

Budak vědomě zkreslil svou předešlou praxi

Prozatímní ředitelka Národní galerie dnes ministrovi kultury a garanční radě galerie jako hlavní argumenty pro odvolání Budaka jmenovala to, že nepředložil výstavní radě galerie ke schválení "jediný vlastní realizovatelný projekt na rok 2020", podnikal služební cesty bez jasného účelu a přínosu pro galerii, spojené s extrémními cestovními výdaji, nebo že vyplácel některým umělcům, jejichž výstavy si prosadil, vysoké honoráře za vytvoření díla a vystavení v Národní galerii; podle ředitelky obvykle umělci v prestižních galeriích a nekomerčních muzeích vystavují bez nároku na honorář.

Budak podle ní při nástupu do Národní galerie podepsal prohlášení, že nevykonává žádnou jinou výdělečnou činnost, ačkoliv ji později vykonával. Nedoma také uvedla, že podle americké Transparency International Budak zkreslil vědomě svou předešlou praxi, její délku a důvody zániku pracovního poměru.

Adam Budak byl v roce 2014 jmenován do funkce hlavního kurátora Národní galerie. Tato funkce byla posléze Fajtem zrušena a Budak se stal kurátorem speciálních projektů. Teď běží Budakovi v galerii výpovědní doba do 31. ledna 2020.