Orchestr ND pod taktovkou dirigenta Ondreje Olose zahraje soudobé skladby dvou českých a dvou slovenských autorů. V rámci projektu Společné století 1918-2018 uvede Orchestr ND v holešovickém sále Jatka78 dílo opomíjeného absolventa brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Josefa Adamíka. Dále nabídne skladby slovenského skladatele Daniela Mateje a Michala Nejtka.

Slovenskou avantgardu 60. let zastoupí Monumento per 6.000.000 Petera Kolmana. Číslo odkazuje k počtu nacisty vyvražděných Židů. Skladba je připomínkou také mnoha československých občanů židovského původu, kteří nepřežili cílené vyhlazování. Patřila mezi ně rovněž řada vynikajících umělců, jakými byli skladatelé Pavel Haas, Gideon Klein či Hans Krása. Sám Peter Kolman prožil jako židovské dítě věznění v terezínském koncentračním táboře. Dílo bylo poprvé uvedeno na Bratislavských hudebních slavnostech v roce 1965 vedle skladeb Arvo Pärta či Wojciecha Kilara.

První část slavnostního koncertu věnovaného stému výročí založení samostatného československého státu uvedli v hudebním nastudování dirigenta Jaroslava Kyzlinka 21. září v historické budově Národního divadla. Zazněly skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a slovenského skladatele Eugena Suchoně v přednesu známých sólistů v čele se sopranistkou Gabrielou Beňačkovou. Dále se představili Alžběta Poláčková, Aleš Briscein, Jaroslav Březina, Vladimír Chmelo, Ľudovít Ludha, Peter Mikuláš, Jiří Moravec a Jiří Brückler, kterému byla při zahájení stávající sezony udělena cena ředitele Národního divadla pro mladé talentované umělce.