Ani sychravé a deštivé počasí v úterý neodradilo přes tisíc vodáků od účasti v závodu nazvaném Napříč Prahou – přes tři jezy, který o svátku sv. Václava na Vltavě každoročně pořádají vodní skauti. Závod byl vítanou atrakcí pro zahraniční turisty, kteří z bezpečí Karlova mostu dychtivě sledovali, jak se mladí vodáci noří do vln propusti Staroměstského jezu. Někteří propluli, úsilí jiných korunovala nedobrovolná podzimní koupel.

„Nikdo se naštěstí neutopil,“ řekl ČTK mluvčí pořádajícího Junáka Jan Žáček. Na trať závodu vedoucího po trase dlouhé 6,5 kilometru z Císařské louky na Štvanici podle Žáčka vyplulo 1300 lidí na 650 plavidlech. Nejrychlejší loď dosáhla cíle za 37 minut. Trasa byla otevřena nejen vodním skautům, ale i veřejnosti.

Tři jezy

„Lidé měli výjimečnou šanci sjet Vltavu a obdivovat Prahu z jiného úhlu, než jsou zvyklí,“ konstatoval Žáček. Právě pro tento závod bývají výjimečně sjízdné jinak zavřené propusti na trojici jezů v centru města – Šítkovském pod Jiráskovým mostem, Staroměstském nad Karlovým mostem a Helmovském jezu u Štvanice.

Prostřední z trojice jezů však byl při dnešním závodu kvůli zvyšujícímu se stavu vody uzavřen; vodáci proto museli lodě přenášet u zdymadla.

Pořadatele překvapilo, že přes nepřízeň počasí zájem o jejich závod oproti minulým rokům vzrostl; zúčastnilo se jej asi o tři stovky lidí více. Účastníci, kteří na start přišli bez vlastní lodi, si mohli plavidlo půjčit. Na trať proto vyplulo asi sto lodí z půjčovny.

„Veřejnost si tady může vyzkoušet, jak je na lodi potřeba táhnout za jeden provaz a jak fungovat jako tým,“ konstatoval Žáček. Tyto schopnosti na řekách získávají také mladí vodní skauti. „Hodnotami, které si člověk odnáší ze skautského oddílu, je i schopnost hrát fér a podpořit kamaráda,“ doplnil.

Tradice

Historie závodu Napříč Prahou – přes tři jezy se píše od roku 1939. Tehdy ji uspořádal jeden z pražských oddílů vodních skautů při příležitosti otevření nové klubovny. „Od té doby se závod vždy 28. září pořádá pravidelně, pokud to dovoluje stav propustí,“ dodal Žáček.