„Stavbu Mariánského sloupu považujeme za zcela zbytečnou a urážlivou pro nemalou část českého obyvatelstva,“ stojí v dokumentu, pod který se podepsalo přibližně 500 osobností. Vztyčení sloupu v polovině 17. století bylo totiž podle odpůrců symbolem vítězství katolicismu nad kacířským královstvím a vyjadřovalo tak politickou nadvládu Habsburků nad Čechy. Negativní stanovisko svým podpisem vyjádřil například senátor Libor Michálek. „Ztotožňuji se se zněním petice, sloup vnímám jako symbol poroby českého národa,“ popsal svou motivaci. 

Za projekt bojuje společnost pro obnovu sloupu 

Naopak za projekt už desítky let bojuje společnost pro obnovu Mariánského sloupu. „S organizátorem petice jsme v kontaktu, v našich názorech ale stojíme každý na jiné straně řeky,“ popsal situaci Kavička. Společnost totiž znovuvztyčení sochy chápe kromě jiného jako duchovní symbol obnovy národa v situaci znovunabyté svobody. Jeho obnova by byla činem smíru a vzájemné tolerance. 

Mariánský sloup byl vztyčen roku 1648 jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy. V roce 1918 ho ale strhl rozvášněný dav pod vedením žižkovského bohéma Františka Sauera, který v něm spatřoval symbol svrženého habsburského režimu. Snahy navrátit památník na původní místo se objevily po sametové revoluci.
Památka navíc v nedávné době získala od stavebního úřadu Prahy 1 povolení k umístění. Než ale rozhodnutí nabylo právní moci, odvolaly se tři subjekty. „Nyní nám nezbývá, než čekat,“ dodal Kavička.

Možná už za rok

Socha postupně vzniká jako přesná kopie původní památky pod vedením sochaře Petra Váni. „Pro mě představuje i symbol smíření. Až se konečně lidé v Praze domluví a přijmou ho, tak to bude známka toho, že se mezi sebou usmířili a dohodli se,“ uvedl před nedávnem kameník.
Podle příznivců by bylo ideální, kdyby se podařilo sochu na náměstí umístit v příštím roce. Právě 3. listopadu 2018 totiž uplyne stoleté výročí od doby, kdy byl stržen. „Jsme připraveni, v případě že získáme povolení, je pro nás umístění sloupu otázka několika měsíců,“ vysvětlil Kavička.