Návštěvníci si budou moci prolistovat faksimile Vyšehradského kodexu, Strahovského evangeliáře či Velislavovy bible. ČTK o tom dnes informovala mluvčí knihovny Irena Maňáková. Zaujatější zájemci si faksimile mohou koupit.

Faksimile nejvzácnější knihy 


Staletí staré památky na papíře se vystavují jen výjimečně, seznámit se s nimi ale nabízí možnost věrně vyrobených kopií. Dvoutýdenní expozice kopií vzácných, zejména českých, rukopisů a inkunábulí, doplněná i o originály starých tisků návštěvníkům nabídne možnost knihu otevřít, listovat jí a díky tomu dopodrobna prozkoumat detaily práce starých mistrů.
Významným exponátem bude faksimile nejvzácnější knihy, která se na českém území nachází, královského evangelistáře známého jako Vyšehradský kodex. Ten byl zhotoven jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava. V roce 2005 byl zařazen mezi národní kulturní památky a je označován za nejdražší rukopis v České republice s pojistnou hodnotou miliarda korun.

Liber vetustissimus

Návštěvníci uvidí i další kopie více než tisíc let starých knih. Mezi exponáty budou Strahovský evangeliář (okolo roku 860), kompletní sbírka právních textů z předhusitské doby - Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo roku 1413), nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě Velislavova bible (polovina 14. století), druhá tištěná bible na českém území - inkunábule Bible kutnohorské (1489) nebo nejstarší městská kniha ve střední Evropě - Liber vetustissimus (1310) .

Statisíce korun 

Faksimile vznikají často pomocí původních technik a jsou na výrobu náročné. Vyrábějí se většinou jen v limitovaném počtu. Webová stránka vydavatelství, které nabízí knihy prezentované v Klementinu, cenu uvede jen na vyžádání. Když před šesti lety firma předávala faksimile Strahovského evangeliáře, jehož originál je uložen v knihovně tamních premonstrátů, uváděli její zástupci cenu 350.000 korun.