V rámci výstavy jsou představeny rukopisné i tištěné památky spojené se svatou Ludmilou – od nejstarších rukopisů obsahující pouhé zmínky, přes bohatě iluminované kodexy, první tištěnou produkci až po raně novověké české tisky.

Velislavova bible je často přirovnávána ke středověkému komiksu. Bible vznikla kolem roku 1340 a je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě. Z původních 200 listů se jich dochovalo 178 a vedle scén ze Starého a Nového zákona jsou na nich zobrazeny i střípky z každodenního života tehdejší společnosti.

Z rukopisu latinského překladu Dalimilovy kroniky, který pravděpodobně vznikl na objednávku Jana Lucemburského nebo Karla IV, se dochovala zhruba desetina - 24 pergamenových stran s bohatými iluminacemi, Zlomek tak dokládá, že nejstarší česká kronika byla přeložena i do latiny.

V těsné blízkosti pražského letiště vyrostl zábavní park Majaland. S plochou téměř devět tisíc metrů čtverečních jde o největší krytý zábavní park s celoročním provozem v České republice.
Horská dráha se vrátila do Prahy. Otevřel se největší krytý zábavní park v Česku

"Nejenom nevýznamnějším, ale i logicky nejdražším rukopisem z celé výstavy je Velislavova bible. Její hodnota není vyčíslitelná. Nejstarší rukopis je už z druhé poloviny 12. století a pochází z Pražského hradu z kláštera Benediktinek u Svatého Jiří. Nejtěžší rukopis z celé výstavy je takzvaný Malostranský graduál vážící 23 kilogramů," řekla ČTK autorka výstavy Renáta Modráková.

Podle organizátorů si výstava neklade za cíl obsáhnout svatou Ludmilu a její kult v písemných pramenech v plném rozsahu, to prý bude předmětem rozsáhlé monografie připravované k jejímu výročí. „Národní knihovna se především zaměřuje na prezentaci svaté Ludmily ve vlastních klíčových materiálech z historických fondů,“ vysvětlují organizátoři na webu Národní knihovny.

Expozice, která je přístupná zdarma, bude od 14. do 16. ledna otevřena vždy od 10 do 18 hodin.