„Výstava Antonín Dvořák a zbožnost představí skladatele jako upřímného křesťana. Jeho hluboce procítěná zbožnost se silně promítla do jeho díla, které zahrnuje nejenom klasické formy jako Stabat Mater a Requiem, ale také Biblické písně, jeden z jeho nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby," uvedla.

Dvořák byl s katolickou vírou spojen od raného dětství 

Návštěvníci si prohlédnou unikátní originály skladatelových Biblí, kopie autografů skladeb a dalších dokumentů - korespondenci, programy či fotografie. Vystaven bude i originál Dvořákovy modlitební knížky Nábožný křesťan, kterou dostal jako školák v Nelahozevsi za odměnu pilnosti od knížete Ferdinanda Lobkowicze. Dočasná výstava doplní stálou expozici Cesty Antonína Dvořáka, která i po rekonstrukci zůstává návštěvníkům zpřístupněna v přízemí Muzea Antonína Dvořáka.

Antonín Dvořák byl s katolickou vírou spojen od raného dětství. Jeho prvními učiteli hudby byli venkovští kantoři, kteří zastávali i funkce hudebních ředitelů na kůru v kostelech v Nelahozevsi a Zlonicích. Následné jeho studium na varhanické škole ho předurčilo k povolání varhaníka, které nakonec zastával v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském po dobu tří let.
Více informací naleznou zájemci na adrese www.nm.cz.