Kořeny textového umění můžeme najít už u francouzského kubismu. Picasso, Braque a další malíři s oblibou do kompozice svých pláten začleňovali také texty nebo z kontextu vytržená jednotlivá písmena. Velkého rozmachu se použití písma dočkalo také u italského futurismu a dadaistického hnutí. Dadaista č. 1, francouz Marcel Duchamp, je ne náhodou také zmíněn v názvu Stilinovićovy výstavy: I am selling M. Duchamp! Duchamp je pro umění dvacátého a jednadvacátého století klíčovou postavou. Jeho slavné gesto, při němž prohlásil za umělecké dílo obyčejný pisoár, bylo nedávno oceněno výkvětem světových uměleckých kritiků za nejdůležitější umělecký počin minulého století. Deklarovalo totiž, že estetický zážitek nemusí nutně přinášet samotný objekt umění, ale může jej přinášet myšlenka, která je za ním. Na Duchampa v druhé půli minulého století navázali konceptuální umělci, včetně autorů textového umění. Tvůrci jako Robert Barry, Lawrence Weiner nebo brněnský Jiří Valoch vytvářeli (a dodnes vytvářejí) instalace spočívající v nápisech na stěnách galerií, ale také ve veřejném prostoru.

Umění Mladena Stilinoviće je výrazně sociálně orientované. Umělec se od konce sedmdesátých let pohyboval ve skupině politicky angažovaných umělců, která později přijala označení retroavantgarda. Tito tvůrci žádali možnost svobodného uměleckého vyjádření. Své krátké nápisy maluje Stilinović na ošklivé kusy hadrů a ironizuje tak pozici svého umění jako prodejního artiklu. Na jednom z hadrů vidíme citislovce filosofického smíchu - HEine, HEgel, HEideger. Na jiném je pesimistické oznámení ZA TŘI DNY BUDE KONEC UMĚNÍ. Stilinović se rád zaobírá otázkami po smyslu umělecké tvorby, ale také kritickými komentáři k uměleckému provozu. Proslulé je jeho Desatero východoevropského umělce, obsahující přikázání jako: umělec musí umět anglicky, musí se přátelit s kurátory apod. Stilinoviće zajímají mocenské aspekty kultury, významové nánosy, které ulpívají na heslech. Stilinovič patří v současné době k nejvýznamějším evropským umělcům, o čemž svědčí mimo jiné jeho účast na letošní kasselské výstavě Documenta.