Na jeho základě vytvořila několik představení založených na skutečných osudech. Vrcholem festivalu pak byl křest knihy 222 a 2 příběhy 20. století za účasti jejího patrona Tomáše Töpfera, autorky Hany Strejčkové a patrona DS Chodov Otakara Brouska ml.

Na divadle se podílejí sami senioři

„Každá velká historie je složena z drobných příběhů, pocitů a okamžiků. A pokud si pamatujeme i po desítkách let příběhy, pak rozhodně nebyly všední, i když to byl každodenní život,“ vysvětluje Strejčková, která výpovědi pamětníků shromažďovala mnoho měsíců.

S pamětníky také souvisí divadelní hry, které Hana Strejčková režíruje. „Základním stavebním kamenem tohoto typu divadla je vzpomínka. Pamětníci jsou u toho, když zkoušíme a tvoříme, protože to je z jejich vyprávění,“ doplňuje režisérka a spisovatelka.

Na festivalu tak diváci mohli shlédnout inscenace reflektující vývoj společnosti na pozadí historických událostí, jako například Sestry a Hotel na rohu. Nechyběla také pohádka pro děti Pod křídly andělů. Program byl určen pro děti, žáky, studenty a seniory, přičemž tato mezigenerační setkání je svedla ke vzájemné spolupráci.

Neexistuje obyčejný život, jen neobyčejné příběhy

Zlatým hřebem festivalu byl pak křest knihy 222 a 2 příběhy 20. století, která je obrazem minulého století z pohledu lidí, kteří v něm prožili a zažili některé největší zvraty historie. Také však žili své „obyčejné“ životy, které někdy okolní situace dost ovlivnila.

„Já jsem si uvědomil, že když jsem byl mladý, neptal jsem se svých rodičů na jejich příběhy,“ řekl shromážděným Tomáš Töpfer, patron knihy. „Později, kdy jsem se začal zajímat o svoje kořeny, nebylo už se koho zeptat. Jsem rád, že vaše vzpomínky jsou zaznamenané. Knihu jsem si prohlédl a moc se na ní těším.“

Podle Jaroslavy Slivoňové, vedoucí úseku ART v Domově pro seniory Chodov, je ale festival také oslavou života. „Festival boří mýty o domovech pro seniory, že jsou to místa určená pro nocleh a čekání na smrt.“