Je to výstava úctyhodná. Po dlouhé době představuje celosvětově známého malíře v celé šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Vznikla ve spolupráci s Ateneum Art Museum v Helsinkách a Reunion de musées nationaux Grand Palais v Paříži, kde ji od března do července navštívilo 230 tisíc lidí. „To je i pro Paříž velmi slušné číslo,“ chválí úspěch expozice ředitel Národní galerie Jiří Fajt. „Doufáme, že podobně vysokou návštěvnost z celého regionu střední a středovýchodní Evropy bude mít i tady v Praze.“

Doprovodné akce
7. 9. - 20. 1. Mezi barvami (pro 1. stupeň ZŠ)
Jak František Kupka klade barvy na plátno? Prostorová instalace z barevných folií a světel, ponor do jeho obrazů
4. 10. 15.00 Prohlídka pro pedagogy (nutná rezervace: vzdelavani@ngprague.cz)

Kurátorům se podařilo sestavit unikátní sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů. Zahrnuje známá díla z Národní galerie i méně časté výpůjčky ze zahraničních a soukromých sbírek. „Během výstavy by mohla do jízdárny přibýt i nově zakoupená studie k Radostem života,“ říká ředitel Národní galerie Jiří Fajt k obrazu Balada (Radosti života), známému dílu z let 1901 a 1902, jež zachycuje dvě nahé ženy na koních na mořském břehu. Kupka je namaloval krátce po přesídlení do Paříže. „Získali jsme jej darem v rámci restituce Waldesovy sbírky, v kolekci, která byla prohlášena za památku, včetně akvarelové studie k Radostem života. Na pražské jarní aukci proto stát mohl uplatnit předkupní právo a pro nás ji poté koupil zhruba za 2,4 milionu korun. Ve středu jsem podepsal smlouvu.“

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které nabízejí přehlednou „procházku“ umělcovou cestou od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Ve velkorysém uspořádání najdeme symbolistické malby, expresionistické portréty, vertikály, akty i geometrickou abstrakci. Práce na papíře připomínají Kupku jako satirického kreslíře, zručného ilustrátora i umělce se zájmem o filozofii, antiku a vědu. Výstava bude k vidění až do 20. ledna příštího roku.