Mimo jiné nedávné angažmá v Canadian Opera Company v Torontu.

Jak se těšíte na březnové vystoupení s FOK? Už jste s tímto orchestrem někdy vystupoval?

Na koncert se samozřejmě moc těším! Je to pro mě velká výzva. Oficiálně je to můj debutový koncert s FOK, přestože jsem již s tímto orchestrem spolupracoval v lednu tohoto roku mimo jeho abonentní koncerty. Je pro mě také velkou ctí, že se mohu zapojit do oslav Roku české hudby, do kterého tento koncert patří. Koncert je pro mě výjimečný i díky osobnosti Josefa Suka, kterého velmi obdivuji, a který patří k mým oblíbeným skladatelům. Moc děkuji panu dramaturgovi FOKu, že na repertoár zařadil výhradně Sukovy skladby.

Spolu s vámi jakožto zástupcem mladé generace vystoupí i mladý houslista Jan Fišer. Pozval byste na koncert speciálně mladé posluchače?

Nemyslím si, že bych měl na tento koncert pozvat speciálně mladé posluchače. Chtěl bych pozvat všechny, kteří si chtějí poslechnout krásnou hudbu. Často se řeší otázka, jak přimět mladé lidi ke klasické hudbě. Jsem toho názoru, že si k ní každý musí najít svou cestu sám. Je potřeba docílit toho, aby lidé sami hledali, aby chtěli přijít a zažít něco výjimečného, aby se nechali okouzlit krásou hudby a alespoň na chvíli zapomenout na všední starosti. Myslím, že je důležité, aby si lidé chodili poslechnout hlavně hudbu, až ve druhé řadě interprety. V dnešní době se klade důraz na individualitu, každý musí být originální a jedinečný. Ale proč? O to zde přeci vůbec nejde. Hudebníci jsou tu proto, aby lidem dávali radost a zprostředkovali jim setkání s hudbou. Je zapotřebí co nejkvalitnější provedení, potom lidé začnou vyhledávat koncerty a hudba se pro ně stane drogou, tak jako pro nás hudebníky.

Jakou skladbu od Josefa Suka máte nejraději?

Jak jsem se již zmínil, hudba Josefa Suka je mi velmi blízká. Snad možná proto, že jsme narození ve stejný den 4. ledna. Měl jsem možnost hrát některá jeho komorní díla, dirigoval jsem Fantazii pro housle a orchestr, která bude též na programu koncertu, a mám velkou radost, že jsem dostal možnost rozšířit si repertoár o další díla. Josef Suk patří mezi velikány české hudby a bohužel mám dojem, že ještě není ve světě příliš doceněn jako například Martinů či Janáček. Ohledně nejoblíbenější skladby jakéhokoli autora nejsem schopen nikdy odpovědět. Dílo, které aktuálně studuji, je pro mě tím nejhezčím, nikdy jsem to neměl jinak.

Máte za sebou zajímavou zkušenost z Canadian Opera Company v Torontu. Jak jste se na toto místo dostal a jak své zdejší působení hodnotíte?

Dostal jsem se k němu díky tomu, že jsem korepetoval Dvořákovu operu Jakobín Jiřímu Bělohlávkovi, který mě v té době znal už také jako dirigenta ze soutěže v Besanconu. Po jedné večerní zkoušce se mě zeptal, zda bych neměl zájem dělat mu asistenta při nastudování Tristana a Isoldy v opeře v Torontu. To byla pro mě naprosto neuvěřitelná nabídka, kterou jsem nečekal! Celý rok jsem komplikovanou a dlouhou operu studoval, což byla první úžasná zkušenost, nikdy jsem se nic tak obtížného neučil. Bohužel pan dirigent Bělohlávek pak nemohl inscenaci nastudovat a místo něj byl pověřen šéfdirigent tamní opery Johannes Debus. Další cennou zkušeností pak bylo setkání s naprosto neuvěřitelnou profesionalitou ve všech směrech. Fantastický orchestr, slavný a skvělý režisér Peter Sellars, hvězdné pěvecké obsazení, roli Tristana zpíval Ben Heppner, který je celosvětově uznávaným wagnerovským pěvcem, a musím říct, že nevšedně skromným člověkem. Bylo neuvěřitelně inspirativní pracovat v tomto prostředí, mnoho jsem se tam naučil a pochopil.

Mladý dirigent složí se souborem poctu klasikovi

Hudební skladatel Josef Suk by letos oslavil 140. narozeniny. Výročí, které představuje významnou událost pro českou hudbu, připomene dnes Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu.

Od 16 hodin tam FOK vystoupí v rámci cyklu Nedělní koncerty a zahraje hodinový koncert věnovaný právě dílu Josefa Suka. „Zazní slavný sokolský pochod V nový život, Meditace na chorál Svatý Václave, Fantastické scherzo a také Fantazie g moll pro housle a orchestr," sděluje Lucie Maňourová z FOKu.

V posledně jmenované skladbě se podle jejích slov představí spolu s orchestrem mladý houslista Jan Fišer, mladou generaci zastoupí také teprve sedmadvacetiletý dirigent koncertu Marek Šedivý.

„Je poměrně nezvyklé věnovat koncert jen jednomu skladateli a průřezu jeho tvorby. Sešlo se nám ale významné jubileum s právě probíhajícím Rokem české hudby, a navíc do repertoáru Josefa Suka patří takové skladby, které se dají svojí délkou a atraktivitou poskládat do pěkného a posluchačsky populárního programu," říká Maňourová. Podle ní je nedělní odpoledne ideálním časem pro návštěvu milého orchestrálního koncertu.