Výstava představuje období mladší doby železné, v archeologické terminologii označované jako laténská, datované do rozmezí 5. až 1. století před Kristem. Divákům nabízí nejen pohled na bronzové šperky, vybavení keltských kuchyní, drobné sošky či plastiky, ale odpovídá i na otázky ohledně fyzického vzhledu, příbuzenských vazeb a sociálně ekonomických podmínek života tehdejších obyvatel Česka v kontextu historických událostí.

„Náš fond je velice bohatý na archeologické a antropologické nálezy z keltských sídlišť, zahrnuje statisíce položek. Měli jsme tedy možnost zařadit jej do evropského kontextu,“ prohlásil Pavel Sankot z Národního muzea. To ze svého nálezového fondu poskytlo pro výstavu především součásti hrobové výbavy, které ve svém složení odráží nejen postavení žen v jednotlivých fázích jejich rodinného života, ale i jejich profesní zaměření.

Matky i bohyně

„Antropologická a archeologická fakta však ukazují, že vedle základních funkcí v rodině zaujímaly mnohé ženy vysoké a velice důležité postavení v oblasti sociálního života, politiky i náboženství. Dokládají to nejlépe kamenné plastiky pocházející ze západní Evropy, k jejichž výrobě se galští Keltové nechali inspirovat geograficky blízkou Římskou říší. Byli schopni například vytvářet sochy a plastiky v antickém stylu tak, aby na nich bylo možné zobrazit tehdejší přežívající domácí keltské obyvatelstvo,“ dodal Sankot.

Zaměření výstavy podle něj nelze chápat tak, že exponáty jsou poklady v materiálním slova smyslu. „Pro archeology mají především cenu informace získávané terénním výzkumem. Ty jsou daleko významnější, než některé současné hodnoty vyjadřované v penězích nebo v materiálním ohodnocení,“ doplnil Sankot. Výstava už byla prezentována v roce 2006 ve Francii – v Musée de Bibracte v Burgundsku, následně v Německu v Archäologiepark Belgium v Morbachu. Zájemci si mohou výstavu prohlédnout v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, a to až do 14. října 2007.