V pěti hlavních okruzích mapuje tehdejší běžný život, design a trendy. Dříve narození tam mohou vzpomínat, mladé generaci to pomůže pochopit tuto část historie. Jak se bydlelo v panelácích nebo v létě kempovalo pod stany, které modely ze Svitu a Úboku dámy nosily, jaké hračky byly hitem a co se dělo ve školních lavicích – to je jen zlomek témat, jimž se expozice věnuje. Poslední z okruhů patří temnější, politické stránce doby.