Největším překvapením zřejmě bylo udělení hlavní ceny Kniha roku.Vminulých letech byla udělována naučné literatuře, letos se konečně dostalo na beletrii. Nikoliv však domácí, ale na román současného rumunského spisovatele Petru Cimpoesua Simion Výtažník (vydal dybbuk, přeložil Jiří Našinec). Z morálního hlediska je to ocenění záslužné – putuje do menšího vydavatelství, které se nebojí propagovat dílo autora čtenářsky nepříliš vyhledávaného regionu. Z pohledu literárního je však třeba přiznat, že Simion Výtažník nevysílá žádný záblesk geniálního díla. Ze všeho nejspíše lze knihu označit za vtipnou a zručně napsanou komunální satiru, jaké byly například v našem písemnictví oblíbené především v 50. a 60. letech minulého století. Porota se snad rozhodla k ocenění kvůli jistým paralelám, které lze nalézt mezi porevoluční společností naší a rumunskou, v knize zobrazenou ve zmenšeném měřítku na osudech obyvatel jednoho paneláku.

V dalších dvou nejsledovanějších kategoriích vítězila volba tématu i neobvyklost zpracování. Radka Denemarková je držitelkou ocenění za nejlepší prózu (Peníze od Hitlera), třicátník David Zábranský byl označen za objev roku (za Slabost pro každou jinou pláž). Obě knihy spojuje motiv historie, úvah nad jejími nejstinnějšími stránkami a nad tím, jak se dotýká dneška. Pojetím jsou však zcela odlišné. Publicistka a literární teoretička Denemarková ve svém druhém románu čtenáře okamžitě vtáhne do děje, surovými scénami jej přinutí sledovat osud české německé dívky vyštvané z vlasti po únorovém převratu a jejího opožděného návratu. „Současná literatura je slepá ke kostlivcům, které má český národ nacpané ve skříni;“ řekla Deníku autorka. „Kdybychom tu vyřezávanou almaru otevřeli, tak nás to všechny zavalí.“

Magnesia Litera 2007

Kniha roku – Petru Cimpoesu: Simion Výtažník (dybbuk, Jiří Našinec)

Přínos české literatuře – Vladimír Justl za spisy Vladimíra Holana a vedení divadla Viola

Próza – Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (Host)

Poezie – Stanislav Dvorský: Oblast ticha (Knihovna Jana Drdy)

Publicistika – Petra Dvořáková: Proměněné sny (Host)

Naučná literatura – Jaroslav Flegr: Zamrzlá evoluce (Academia)

Překladová kniha – Petru Cimpoesu: Simion Výtažník (dybbuk, Jiří Našinec)

Kniha pro děti a mládež – Iva Procházková: Myši patří do nebe (Albatros)

Nakladatelský čin – Edice Dějiny filosofie(OIKOYMENH) Objev roku – David Zábranský: Slabost pro každou jinou pláž (Argo)

Kanzelsberger cena čtenářů – Jaroslav Rudiš: Grandhotel (Labyrint)