Od 22. června do 12. července se na Nákladovém nádraží Žižkov uskutečnila například vernisáž snímků řeckého fotografa, mapující život uprchlíků miřících do Evropy, debata o současné uprchlické krizi s odborníky i migranty, diskuse s reportérem Patrikem Kaizrem, který natáčel v Řecku a Itálii, nebo řada koncertů.

Allstar Refjúdží Band je formací hudebníků nejrůznějších národností, náboženských vyznání i politických postojů. Skupina míchá různé hudební styl: kurdský folk a pop, akordeon východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, reggae a rock, dixieland, švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, jazzovou i experimentální hudbu.

„Nenašli jsme jediný styl, který by nás sjednocoval, což vytvořilo ideální situaci pro vývoj vlastní originální muziky," podotkl kapelník Michael Romanyshyn.

Domovskou scénou hudebně-divadelního projektu s výrazným sociálním přesahem je pražské Divadlo Archa. Hudebníci jsou z části imigranti, kteří chtěli nebo se museli vzdát své vlasti a zčásti hudebníci z různých kout Česka. Na svém kontě mají například alba SPAS! (2009) a Kdo žere psy? (2012).