Kolekce filmů stvořitele kinematografického představení Georgese Méliese má v NFA výsostné postavení. Mezi lety 1896 a 1913 natočil více než 500 filmů, z nichž se dodnes zachovalo přes 200 a stále se objevují další.

Mélies, obdivovatel kouzelníků a eskamotérů, využíval ve svých filmech divadelní prostředí a na rozdíl třeba od bratří Lumiérů s jejich dokumentačními šoty do svých filmů vkládal děj a zápletku. Vymyslel celou řadu filmových triků, jež se poté používaly dlouhá desetiletí. Eskamotéři a triky jsou součástí i nově identifikované­ho filmu.

Méliesovy filmy byly uměním 

Proč filmové historiky i milovníky filmové historie zajímají Méliesovy filmy ještě po více než stu letech od jejich vzniku, shrnula vedoucí kurátorka NFA Briana Čechová. „Jsou to filmy hezčí než jiné, baví nás se na ně dívat. Zatímco jeho kolegové nevnímali své počiny jako umění, ale spíše jako atrakci, Méliesovy filmy rozhodně zařazujeme do kategorie umění. Jeho filmy jsou osobité, snadno rozpoznatelné, sám si maloval kulisy, dělal kostýmy, většinou tam i hrál," uvedla.

Kotouč se třemi slepenými filmy získal NFA darem. Označeny byly jako dílo Méliese z roku 1904 Les transmutations imperceptibles (Neviditelné proměny). „Když jsem si prohlédla filmový pás, okamžitě jsem věděla, že dané dílo na něm není, a ačkoliv chybí začátek, že jeho součástí je dosud neobjevený film. Na pásu byly obrazy a výjevy, které nebyly nikdy zdokumentovány," řekla Jeanne Pommeauová, restaurátorka NFA.

Tvůrci bojovali proti kopírování značkami

Odborníkům s identifikací pomohly údaje na filmových okénkách, které obsahovaly značky jednotlivých firem. V počátcích kinematografie se hojně vyskytovalo plagiátorství a existovala řada pirátských kopií filmů.

Proti tomu bojovali filmoví tvůrci vkládáním svých značek na okraje filmových pásů, do mezititulků nebo přímo do obrazu mezi rekvizity. Určení filmové společnosti je pro archiváře často prvním krokem ke zjištění dalších informací o daném snímku. Další vodítka poskytly i dochované filmové scénáře.

Všechny tři filmy byly identifikovány 

„Na základně podrobné analýzy můžeme s jistotou říct, že první film na pásu je ztracený Méliesův film Match de prestidigitation (Soutěž eskamotérů)," uvedl Bregant. Druhý film byl identifikován jako dílo společnosti Pathé z roku 1905.

Třetí film je pozdější a vznikl ve společnosti Gaumont v letech 1909 a 1910. Scénáře společnosti Gaumont z této doby jsou dochovány ve Francouzské národní knihovně v Paříži. Podařilo se určit, že jde o film Amoureux de Madame z roku 1909, který byl zřejmě doposud také neznámý.

Georges Mélies byl kouzelníkem filmového plátna- První režisér v historii kinematografie a otec filmového triku Georges Mélies (1861 až 1938), vytvořil celkem víc jak 500 filmů. Dodnes se jich dochovaly asi dvě stovky a stále jsou nalézány další tituly. Zhruba dvě desítky jeho filmů má ve svých sbírkách i český Národní filmový archiv.
- Na rozdíl od bratří Lumiérů, kteří natáčeli dokumentární neinscenované reportáže z běžného života, se Mélies všiml možností filmu a rozhodl se nový vynález využít k vytvoření zcela nového druhu fantastiky a filmových triků. Ve tvorbě filmů uplatnil své divadelní a kouzelnické zkušenosti.
- Objevil desítky triků, z nichž některé se používají dodnes. Zavedl také barvu, když sám ručně koloroval okénka na filmu, a vypracoval teorii filmového herectví. Do svých filmů vkládal příběh, obsahovaly děj a zápletku.
- Byl zručným řemeslníkem a zároveň umělcem, který si dokázal dělat všechno sám – od práce režiséra, scenáristy, až po kameramana a výtvarníka. Jeho filmy se vyznačovaly mimořádnou fantazií ve volbě témat a bohatství technického řešení.
- Od mládí Mélies, pocházející z rodiny majitele obuvnické firmy (narozen 8. prosince 1861), tíhl ke všemu novému a pokrokovému, zajímala ho moderní věda a už jako mladík zveřejňoval karikatury v satirickém časopise La Griffe, měl výtvarné nadání.
- Během pobytu v Anglii v roce 1884 jej zaujalo eskamotérství, založil si firmu na výrobu pomůcek pro eskamotéry a kouzelníky. V roce 1888 zakoupil divadlo Roberta Houdiniho. V něm i sám vystupoval a promítal pomocí laterny magiky vlastní obrázky.
- Po shlédnutí představení filmu bratří Lumiérů v roce 1895 si sám koupil promítací stroj a začal promítat vlastní krátké filmy. Založil si produkční firmu a vytvořil první filmový ateliér na světě.
- Objevil a používal stop trik, který výrazně rozšířil možnosti tehdejší kinematografie. Díky němu mohl například přeměnit postavu v jinou či nechat něco úplně zmizet, používal i dvojexpozici. Ve studiu měl kulisy, využíval kostýmů či kouřových efektů a dalších divadelních technik.
- Údobí jeho tvorby však netrvalo příliš dlouho, mnoho dalších tvůrců začalo napodobovat a zdokonalovat jeho styl. Další velkou ránu mu zasadilo zavedení půjčoven a koncentrace velkých produkčních společností.
- V roce 1912, kdy točil jeden ze svých nejlepších snímků Dobytí pólu, začaly filmový trh zaplavovat italské historické velkofilmy. Mélies skončil zcela nedoceněn a zapomenut jako pouliční prodavač na pařížském předměstí. Zemřel 21. ledna 1938.
- Postavu tohoto filmového tvůrce, jehož nejznámějším snímkem je nespíše Cesta na Měsíc z roku 1902, připomíná například i film Hugo a jeho velký objev z roku 2011, který natočil Martin Scorsese.

Čtěte také: V Praze se počtrnácté uskuteční festival bollywoodského filmu