Olej na plátně Mojžíš vyrážející vodu ze skály, jehož autorství je připisováno Jacobu de Backerovi, byl vydražen za vyvolávací cenu pět milionů korun, k níž musí kupec doplatit 20procentní aukční přirážku.

Antverpský malíř de Backer byl podle aukčního katalogu ve své tvorbě silně ovlivněn italským malířstvím manýristického stylu Giorgia Vasariho. Backerovi připisované obrazy vznikaly patrně ve větší malířské dílně.

Za 3,8 milionu korun plus 20procentní aukční přirážku se prodal olej na plátně Zimní krajina s větrným mlýnem připisovaný dalšímu antverpskému malíři Jacobu Grimmerovi. Vyvolávací cena byla 2,6 milionu korun.

Grimmer bývá označován za pokračovatele Pietera Brughela staršího, jeho malby s biblickými či mravoličnými příběhy směřují k zachycení reálné krajiny. „Je výmluvné, že jeho obraz krajiny vlastnil (dle posmrtného soupisu majetku) i Rembrandt," píše se v aukčním katalogu.