Prvotním impulzem při výběru textu bylo letošní výročí založení republiky a zejména nadcházejících třicet let od listopadu 1989. „Rozhodli jsme se připomenout Václava Havla a vybrali jsme si ne jeho hry, ale jeho dopisy z vězení. Jednak proto, že to je otevřený tvar, s nímž se dá poeticky pracovat, jak jsme zvyklí.

A pak také proto, že Dopisy jsou jediná kniha, v níž máme šanci nahlédnout trochu do toho, jak Václav Havel přemýšlel. Nerad o sobě mluvil, nepsal si deníky, takže Dopisy Olze jsou jediný autentický materiál, kde se o něm můžeme dozvědět něco osobního,“ uvádí k volbě textu a práci s ním Lukáš Trpišovský.

Dopisy Olze uspořádal literární kritik a editor Jan Lopatka, poprvé vyšly v samiz- datové Edici Expedice v ještě roce Havlova propuštění, tedy 1983. „Museli jsme samozřejmě vybrat jen část dopisů a náš výběr se soustředil zejmé- na na ty, které nám nejvíce dávají zprávu o Václavu Havlovi jako o člověku. Byl bych rád, kdyby naše inscenace byla pro někoho podnětem, aby si vzal knihu Dopisy Olze a přečetl si ji celou.“

Premiéra je 17. listopadu. Hrají Eva Hacurová, Marie Poulová, Klára Sedláčková-Oltová, Marie Turková, Magdalena Zimová, Martin Matej- ka, Pavel Neškudla, Jan Vondráček a Tomáš Turek.