Z tohoto hlediska je jeho cena nevyčíslitelná, sdělila v pátek Kateřina Honskusová z Židovského muzea v Praze.

Pinkas je hebrejské označení pro rukopisné svazky běžné v tradici aškenazských židovských obcí v Evropě. Tyto komunitní knihy zpravidla obsahují soubor záznamů úřední a právní povahy a jsou nenahraditelným pramenem pro studium dějin jednotlivých obcí.

Celek pinkasu Židovské náboženské obce v Kyjově je jedinečným zdrojem informací o vývoji a životě židovské komunity v Kyjově a blízkém okolí během dvou set let.

Pohřešovaný rukopis byl v mezinárodní databázi uloupených uměleckých předmětů vedené Interpolem. Poté, co jej pracovníci muzea našli v aukčním katalogu, požádali aukční síň o jeho stažení z prodeje a navrácení.

Během jednání vyšlo najevo, že v nabídce aukční síně byla pouze část odcizeného rukopisu, který patrně už pachatelé krádeže vyňali z jeho původní kožené vazby. Pracovníci muzea věří tomu, že se podaří najít a navrátit do jeho fondů i zbývající část rukopisu.

Bezplatné ověření provenience

Případ odcizení kyjovského pinkasu je za dobu, kdy Židovské muzeum funguje jako nestátní instituce, podle Honskusové ojedinělý. Muzeum ale eviduje řadu ztrát z let 1942 až 1989. V době od konce války do roku 1989 bylo mnoho sbírkových předmětů z muzea odneseno a ilegálně vyvezeno z Československa.

Do muzea byl v letech 1942 až 1945 svezen téměř veškerý movitý kulturní majetek židů z území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Proto je pravděpodobné, že judaika bohemikálního původu objevující se na trhu s uměním jsou pohřešovanými předměty právě z Židovského muzea v Praze.

Muzeum nabízí, že každému bezplatně ověří provenienci jakéhokoli judaika pocházejícího z Čech a Moravy.

Čtěte také: Do židovského muzea se vrátil další pohřešovaný rituální předmět