V inscenaci se objeví Tereza Dočkalová, Lenka Langová, Zuzana Slavíková, Tomáš Dianiška, Martin Hruška, Radek Valenta a Ondřej Volejník. „Je to drobná záludnost. Hlavní roli hrají vlastně všichni včetně žen, především ale Martin Hruška," prozradil Holiček před čtvrteční generálkou.

Podle Slavíkové byly zkoušky zajímavé už proto, že herci neměli pevné texty, většina situací se vymýšlela na místě. „Spolupráce to byla zajímavá a náročná. Musel jsem být připraven na vše – texty vznikaly každý den a vyvíjely se," vysvětlil dramaturg Ladislav Stýblo spolupráci s Holičkem, známým především z režií v pražské Ypsilonce.

Osudy zastřeny tajemstvím

Hrdina hry do dějin vstoupil pod jménem Henri Opper de Blowitz či Henri de Blowitz (1825 - 1903). Jeho životní osudy jsou nyní zastřeny tajemstvím, až se někdy zdá, že nemůže jít o reálnou osobu.

„Na rozdíl od smyšlených literárních postav však skutečně žil. I ty nejfantastičtější historky z jeho života vycházejí alespoň částečně ze skutečnosti," dodal Holiček. Zarazilo ho, že o tomto velikánovi nikdo nic neví, i když se zapsal do historie světové žurnalistiky. „Zaujalo nás to jako téma," vysvětlil.

V tuzemsku dosud nebyla publikována žádná Blowitzova biografie, není běžně dostupné jeho dílo. V českém prostředí zatím o něm vznikla jediná seriózní práce – diplomová práce Jany Němcové Zahraniční zpravodaj v 19. století: pařížský dopisovatel Opper de Blowitz a jeho časy v Timesech, ze které čerpal i tento text.

Garant projektu Studio Palmoffka

Autorovy memoáry byly sice napsány, aby uvedly na pravou míru události, jichž byl Blowitz účastníkem. Kromě množství barvitě vylíčených situací, senzací a nejrůznějších detailů však obsahují značné množství pokroucených až vysloveně nepravdivých informací. Překládá je právě druhý dramaturg inscenace Julek Neumann.

Holiček je garantem projektu Studio Palmoffka, v rámci kterého uvedl v roce 2014 autorskou inscenaci Hrabe ti? aneb Hrabal.

Henri de Blowitz se podle zápisu v matrice narodil 28. prosince 1825 v městečku Blovice na Plzeňsku. Malý, rychle plešatící obézní muž, který měřil pouhých 150 centimetrů, s nápadně velkou hlavou zemřel v 77 letech 18. ledna 1903. Inscenace volně vychází z jeho memoárů a dalších materiálů.

Originální formou autorského divadla přináší současný pohled na jeho osobnost a vybrané životní osudy. Podle inscenátorů je aktuálním zachycením současného „stavu diskuse" v mediálním prostoru.