Současný francouzský autor Jean-Luc Lagarce ji napsal pod vlivem deníků Franze Kafky.

Hlavní postavou příběhu je divadlo – lépe řečeno členové jedné potulné divadelní společnosti, kterou vedou direktivní rodiče. V čase blížící se nekonkretizované války se snaží doputovat do Teplic. Na cestě prožívají nejrůznější strasti, šarvátky, vzájemná sblížení, ale i rozvíjející se konflikty týkající se divadelní estetiky a uměleckých kvalit repertoáru.

Břevno ve vlastním oku

Lagarce ve hře pracuje s principem divadla na divadle, když jedné z postav dovolí, aby proměnila oslavu zásnub na čtenou zkoušku nové hry, poněkud nesrozumitelné operety.

„Směrem k divadelníkům je ten titul velmi kritický. Tak, jak jsme se dříve prostřednictvím našich inscenací pouštěli do politiků a organizovaného zločinu, teď se pouštíme sami do sebe,“ uvedla ředitelka Divadla Na Zábradlí Doubravka Svobodová.

„Celá hra je především o tom, že vidíme smítko v oku druhých, ale nevidíme to břevno ve vlastním oku,“ podotkl režisér inscenace Juraj Nvota, který do jednotlivých rolí obsadil Jiřího Ornesta, Natálii Drabiščákovou, Gabrielu Pyšnou, Ladislava Hampla, Zdenu Hadrbolcovou, Vladimíra Marka, Igora Chmelu, Josefa Poláška, Marii Spurnou a Miloslava Mejzlíka.

Podle dramaturgyně Ivany Slámové se mohl český divák s dílem Jeana-Luca Lagarcea, který je ve Francii velmi populární, seznámit na podzim minulého roku, kdy v pražském Divadle DISK hostovala francouzská inscenace Frederica Azémy Pravidla slušného chování v moderní společnosti. „U nás bude jeho hra uvedena poprvé, a to v českém překladu Kateřiny Neveu,“ sdělila.

Lagarceova hvězda září

Rozsáhlé dílo Jeana-Luca Lagarcea (1957–1995) čítá pětadvacet dramatických textů, několik souborů povídek a esejů. Jeho kariéra se začala slibně rozvíjet koncem sedmdesátých let – prvních šest her uvedla v krátké době po jejich napsání rozhlasová stanice France Culture, ale většina pozdějších her, v nichž Lagarce naplno rozvinul svůj osobitý styl, musela na své scénické uvedení od osmdesátých let čekat, někdy až deset let.

Po roce 2000 však začala hvězda tehdy už mrtvého autora stoupat a v současnosti září Lagarce na divadelním nebi naplno. Díky úsilí dramatikova vydavatele se nesla divadelní sezóna 2006/2007 ve Francii a částečně i v dalších evropských či amerických zemích právě ve znamení Jeana-Luca Lagarcea.