Galerie Display sídlila pět let v Holešovicích a její program je jedním z nejprogresivnějších v oblasti prezentace českého i zahraničního současného umění.

Nově se spojila se středoevropskou iniciativou Tranzit, která působí od roku 2003 v Česku, na Slovensku a v Rakousku, od roku 2005 i v Maďarsku. Podporuje současné umění, mimo jiné prostřednictví udílením takzvaných vývojových grantů pro mladé umělce i teoretiky umění a kurátory.

Vznikem společného projektu Tranzitdisplay nezanikají aktivity obou prvotních sdružení, budou paralelně pokračovat, řekl dnes výkonný ředitel Tranzitu Vít Havránek. Za galerií Display je 90 projektů, z nichž převážná část byly výstavy, připomněl David Kulhánek za Display. "Výstupem" Tranzitu jsou na jedné straně věci viditelné, jako přednášky, vydané knihy a zmíněné granty, na druhé straně pak méně hmotné, avšak významné počiny v oblasti zprostředkování znalostí o českém současném umění.

Výsledkem práce Tranzitu je i aktuální účast tří českých umělců na nejvýznamnější přehlídce současného umění Documenta v Kasselu v Německu. Tranzit pozval ředitele přehlídky do Prahy, její kurátoři pak navštívili ateliéry umělců a zvolili Kateřinu Šedou, Jiřího Kovandu a Bělu Kolářovou. Podle Tranzitu tato účast znamená opětovnou integraci současného českého umění do mezinárodního kontextu.

Tranzitdisplay chce spolupracovat s dalšími tuzemskými organizacemi a pořádat i přednášky, provozovat mediatéku a knihovnu a protože vydává produkty několika zahraničních nakladatelství zaměřených na umění, počítá i s knihkupectvím.

Nechce ale být jakousi osvětovou organizací, která by se snažila současné umění přiblížit nejširší veřejnosti. "Koncentrace síly a jistá vyhraněnost zůstanou naší devizou, nechceme suplovat práci, kterou by měly dělat instituce jako Národní galerie," připomněl člen sdružení a umělec Tomáš Vaněk.

Malých galerií, kterým dávají často vzniknout sami umělci, v Praze vzniklo jen od začátku tohoto roku několik. Naprosto nedostatečně se však prezentaci současného umění věnují podle sdružení Tranzit velké instituce, jež to mají v popisu práce.