Dětské studio vzniklo v září 1992 jako součást tehdejšího Divadla Labyrint na Smíchově. Tento kulturně-výchovný program pro děti realizovali herci divadla a studenti Divadelní fakulty ve spolupráci s dramaturgyní Vlastou Gallerovou a režisérem Karlem Křížem. Cítili potřebu ukázat dětem, že existují i jiné než materiální hodnoty, a vychovat tak nové divadelní diváky, návštěvníky koncertů, galerií i čtenáře poezie. Za dobu svého působení v Labyrintu uvedlo Dětské studio přes 20 premiér. K nejúspěšnějším patřila koláž z Prévertových textů nazvaná Jsme jací jsme - společný projekt dětí a herců smíchovské scény.

V roce 2000 získala jejich pohádka Dvě Rozárky II. cenu v celostátní literární soutěži o původní pohádku. Od roku 2003 hrají ve Švandově divadle na Smíchově, v jehož studiovém prostoru uvedli přes 15 premiér. Představili se i na festivalech Mezi ploty v Praze a Plzni či na Bezručově Opavě. Cílem DDS byla a je výchovná práce s dětmi, probuzení jejich aktivity v době převážně pasivně přijímané kultury, povzbuzení fantazie, hravosti a přirozené dětské kreativity. Děti procházejí během školního roku dramatickou, estetickou, hudební, výtvarnou a pohybovou výchovou.

V roce 2005 vznikl v rámci studia Klub lektorů a přátel KLAP, jehož členové vytváří s dětmi divadelní představení. Stejnojmenný soubor nazkoušel Hrubínovu pohádku Kráska a Zvíře a komedii bratří Čapků Ze života hmyzu. V létě bude soubor KLAP vystupovat s představením Naše Baruna na hradě Kost.