Když se řekne bitva na Bílé hoře, většina z nás si vzpomene na pražskou defenestraci a popravu sedmadvaceti českých pánů. Díky Krylově písničce Poslední Moravan někomu možná ještě vytane na mysli jméno hraběte Šlika. To má ambici změnit výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin, která bude na Staroměstském náměstí k vidění do 19. listopadu a v online verzi bude přístupná až do konce příštího roku.

„Tuto výstavu ve veřejném prostoru jsme úmyslně situovali do samotného centra na Staroměstské náměstí, kde se dějiny související s Bílou horou odehrávaly,“ řekl Lukáš Nádvorník z pořádající společnosti Media park a dodal: „Formu jsme upravili tak, aby mohli návštěvníci zhlédnout výstavu bezpečně i v těchto časech. Buď venku při procházce, nebo na internetu.“

Výstava je pojata jako vzdělávací projekt

Venkovní expozici tvoří soubor panelů. Na každé z tabulí je vedle textu také hlavní obrazový motiv související s danou tématikou. Doplňuje jej několik menších vyobrazení, převážně osobností zainteresovaných v popisovaných událostech.

Prostřednictví QR kódů se návštěvník seznámí s dalšími údaji a bude moci na svém chytrém telefonu či tabletu sledovat i krátká videa z míst s bitvou spojených, která autoři výstavy natočili. Trvalý webový portál www.bilahora1620.cz kromě mnoha informací obsahuje i bohatý audiovizuální obsah.

„Názory historiků na význam bitvy se liší. Jisté je, že znamenala konec stavovského povstání proti císaři a následkem pak byla krutá poprava vůdců povstání na Staroměstském náměstí a odchod protestantských elit ze země. Byla také jednou z jisker, která zažehla plamen Třicetileté války. Jsme přesvědčeni, že bychom si měli toto výročí důstojně připomenout a využít ho k osvětě vztahující se k našim národním dějinám. Proto jsme s kolegy na univerzitě i dalšími historiky vytvořili vzdělávací projekt Bílá hora – Osudový mezník našich dějin v Praze,“ řekl autor koncepce a odborný garant Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy.

Partnerem je Univerzita Karlova

Bitvu na Bílé hoře nelze vnímat jen jako ojedinělou událost bez příslušného kontextu. Hlavním záměrem této venkovní panelové expozice je proto představit široké veřejnosti nejen pohled na bitvu samotnou, ale také na to, co jí předcházelo a na její následky. Připomenuty jsou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha Falckého českým králem, bitva samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky Třicetileté války.

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře z roku 2018

„Díky této výstavě v ulicích Prahy si můžeme připomenout 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Na výstavních panelech se mohou návštěvníci seznámit s uceleným pohledem nejen na bitvu samotnou, ale i na události, které jí předcházely. Bitva na Bílé hoře je bezesporu významným mezníkem a důležitou součástí našich dějin a považuji za velmi přínosné si tyto události připomínat,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Partnerem výstavy je společně s hlavním městem Prahou i Univerzita Karlova. Odborným garantem projektu je Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy s kolektivem historiků. Na realizaci výstavy spolupracoval i historik Petr Blažek.