Historie této instituce se začala psát v roce 1998, od té doby o. s. CIANT připravilo řadu přednášek a workshopů, spolupodílelo se na pořádání festivalu Entermultimediale a koncem loňského roku zorganizovalo v Akademii věd úspěšnou výstavu bioartu. Otevřením vlastní kamenné galerie přichází CIANTs platformou, která na pražské umělecké scéně citelně chyběla.

I když o nezávislé galerie není v hlavním městě nouze, jde o první prostor, který se zaměří na umění nových médií a polohy, nacházející se na pomezí umění a vědy. Základní programové směry, kterými se bude galerie ubírat, zahrnují také prezentace prací studentů a čerstvých absolventů výtvarných škol, ukázky z tvorby legendárních zahraničních novomediálních guruů, exkurze do umění exotických mimoevropských zemí či ohledávání hranic samotnéhotermínuumění.

Ve středu 11. dubna byla činnost galerie zahájena vernisáží japonského umělce Takumiho Enda, který je v současnosti na rezidenčním pobytu v Paláci Akropolis. Endo se prezentuje dvěma díly zabývajícími se problematikou jazyka. Interaktivní projekt TypeTrace zahrnuje software, jenž přesně zaznamenává a reinterpretuje údery na klávesnici počítače. Celý proces psaní je vzápětí reprodukován pomocí speciální umělcem vyrobené klávesnice, což tak trochu připomíná scénu z filmu Neviditelný. Současně je obsah napsaného textu promítán na zeď, přičemž je názorně vizualizován čas strávený při psaní jednotlivých slov. Čím pomaleji bylo slovona klávesnici vyťukáno, tím větším písmem se následně zobrazí.

Endo tak převádí emoce, které vznik textu doprovázely, do vizuální podoby. Internetový projekt Phonetica je pro změnu jakýmsi alternativním slovníkem, pomocí kterého lze hledat podobně znějící slova mezi šesti tisíci různými jazyky, včetně jazyků nenávratně mizejících. Podle slov umělce jej k této práci inspiroval jeho pobyt ve Francii, konkrétně podobnost mezi francouzským pozdravem „Ça va“ a japonským výrazem pro makrelu „saba“. Phonetika je pěknou ilustrací toho, jak důležité pro úspěšnou komunikaci je, aby komunikátor i recipient sdíleli stejný interpretační rámec, nebo jinými slovy kód. V opačném případě se příjemce bude divit, stejně jako Takumi Endo, proč na sebe ti podivní cizinci při setkání pokřikují názvy ryb.