Davidovo umělecké dílo pod sochou sv. Václava - tedy lidově "pod vocasem" - s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru. Autor tím upozorňuje na složitou rekonstrukci elektroinstalace ve vlhkých dvou suterénních patrech budovy Národního muzea.

Kostra velryby byla uvnitř zavěšena pod stropem jednoho ze sálů už 125 let. Od roku 2011 však veřejnost nemohla kostru velryby spatřit z důvodu rekonstrukce budovy. Projekt „Chybí vám velryba?“ tak tento symbol zajímavou formou lidem vrací. Davidova instalace se skládá z digitálních panelů, které jsou propojeny soustavou kabelů. V noci bude svítit.

„Jednotlivá pole, skrze něž ‚proplouvá‘ samotná kostra, jsou vizualizována, tvořena abstraktní konstrukcí. Do této vizuální konstrukce jsou zároveň vetknuty konkrétní matematické šifry ve svých lineárních kombinacích, geometrických interpretacích, transparentní symboly, znaky, obrazce, ve viditelnosti elementárních částic a v jednom případě například i samotný půdorys Národního muzea,“ popsal zástupce české postmoderny, který mimo jiné v 80. letech minulého století stál u vzniku skupiny Tvrdohlaví.

„Objekt se tak mimo jiné snaží ve své metaforické řeči zpřítomnit naši marnou touhu po nesmrtelnosti. Pohybujeme se v náhodách, v anagramech, zrození v etymologii principia a jsme plni vibrací," pokračoval umělec David. Podle něj je velryba zvíře, které přispívá k rovnováze ekosystému, je muzikální a je symbolem toho, že inteligentní bytosti mohou přežít, aniž by se navzájem vyhlazovaly a aniž by ničily své prostředí pro své vlastní cíle.