Podle prorektora pro tvůrčí a ediční činnost Jana Royta na výstavě, která je v podzemních prostorách Karolina, bude možné spatřit mimo jiné zakládací listinu univerzity a kopie univerzitní pečeti a žezla.

Pak budou postupně vystaveny artefakty podle významných historických milníků, jako například josefínské reformy, rozdělení univerzity na českou a německou část, vznik samostatného Československa nebo pád komunistického režimu. Moderní historie je přiblížena také audiovizuálními materiály.

Na výstavě jsou rovněž připomenuty významné osobnosti, které byly s Univerzitou Karlovou nějakým způsobem spjaty. Mezi ně patří například biolog a fyziolog Jan Evangelista Purkyně, věhlasný fyzik Albert Einstein a nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský. Zatím bude výstava přístupná o víkendech, vstupné je dobrovolné.

Ceny Bedřicha Hrozného

Úterní výročí založení univerzity si akademická obec připomíná slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina, jehož součástí je předání dvou Cen Bedřicha Hrozného za významný a originální tvůrčí počin v roce 2014.

První získali děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo společně s Rolfem Mentleinem z Univerzity v Kielu za odbornou publikaci „Glioma Cell Biology" zaměřenou na biologii buněk mozkových nádorů. Druhou oceněnou byla Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty za publikaci „Pavel z Tarsu a jeho svět", která se zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství.

Výročí upálení Jana Husa

Univerzita se také připravuje na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, které připadá na 6. července. Na konci dubna bude otevřena v Křížové chodbě Karolina volně přístupná výstava zaměřená na Husa a jeho vztah k pražské univerzitě, jejímž byl postupně studentem, učitelem i rektorem.

Univerzita se také podílela na vzniku nového dokumentárního filmu o Husovi a na začátek července plánuje slavnostní shromáždění. V září se ve spolupráci s univerzitou v Kostnici uskuteční mezinárodní konference o Husovi.