Jedinou nadějí pro současné divadlo je, že se mu podaří sehnat peníze na provoz jinde. Company.cz v současnosti jedná se soukromými investory o možnosti sponzorování dalšího pokračování souboru.

„Jednáme o takové podpoře, se kterou by bylo možné i s nedostačujícím grantem nadále Komedii provozovat. Dle výše této podpory pak budeme jednat s magistrátem o případném prodloužení nájemní smlouvy," uvedl ředitel souboru Vojtěch Štěpánek s tím, že výsledek jednání by měl být jasný na přelomu ledna a února.

Company.cz provozuje Divadlo Komedie od srpna roku 2012. Zaměřuje se na u nás zatím nepříliš známou slovanskou a východní dramatiku s důrazem na divadelní hry polské provenience. Tím je také tento soubor v rámci české divadelní scény výjimečný, podle odborníků by jeho konec znamenal velkou ztrátu.

Rozhodnutí grantové komise

Menší množství prostředků na provoz letos soubor Company.cz dostane na základě rozhodnutí grantové komise. Namísto požadovaných 14 milionů korun se bude muset spokojit s částkou 4,7 milionu korun, což by pro divadlo podle jeho ředitele Vojtěcha Štěpánka znamenalo konec v horizontu několika měsíců.

Soubor nyní jedná se soukromými sponzory. „Byli jsme osloveni i zástupci soukromého sektoru, které spojuje zájem současnou podobu Komedie nejen zachovat, ale i rozvíjet," vysvětlil Štěpánek.

Podle Štěpánka je špatně nastaven celý systém financování městských divadel. „Osud divadel v grantovém balíku je bohužel plně závislý na úsudku grantové komise, jejíž expertní tým je navíc anonymní. Město peníze na granty nekrátí, současně ani nenavyšuje. Problém je v koncepci financování pražské divadelní sítě," míní.

Podle radního pro kulturu Jana Wolfa je grantová komise sestavená z odborníků, jejichž názor je nutné respektovat. „Všechny rozhodnutí grantové komise jsou čistě v kompetenci jejích odborných členů, kteří dané projekty hodnotí. Ti by měli být v branži nezpochybnitelní," uvedl.

Doplnil, že problém je i v množství prostředků, které má magistrát na základě rozpočtu na kulturu k dispozici. „Letos jsme rozdělovali 95 milionů pro všechny typy umění, například literáti dostali celkem pouze šest milionů," uvedl.

Rozhodnutí grantové komise je tak podle vedení Prahy nezpochybnitelné. Wolf však podle svých slov nevidí žádný problém v tom, aby současný soubor v divadle pokračoval, pokud se mu podaří sehnat prostředky na provoz z jiných zdrojů.

Ne úplně významná scéna

Pokud by soubor v divadle skončil, bylo by podle radního Wolfa několik možností, jak postupovat. „První z variant je, že se budova divadla vrátí ministerstvu financí, kterému patří, ať si s ním nakládá podle svého," sdělil. 

Dalšími možnostmi je vypsání výběrového řízení na provozovatele objektu. To by ovšem znamenalo, že by v historickém divadelním prostoru vůbec nemuselo být divadlo, ale třeba kino nebo jiný kulturní projekt. „Divadlo Komedie má sice historii, hrál tam Vlasta Burian, ale není to zase úplně významná scéna, bez které se Praha neobejde," uvedl k tomu Wolf.

Doplnil, že další možností je umístit do prostoru některé z městských divadel, například Ypsilon nebo ABC. „Další možností je, že město požádá ministerstvo financí, aby nám prostory bezúplatně převedlo do městské správy, potom bychom vypsali výběrové řízení už do prostoru hlavního města," zakončil radní.

S ministerstvem financí, respektive Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ), které objekt vlastní, Praha zatím nejedná. „Aktuálně jsme v těchto dnech pouze obdrželi od Divadla Komedie e-mail, ve kterém zástupce divadla navrhuje ukončení nájmu u jedné kanceláře, kterou v tuto chvíli divadlo využívá. Budeme o této záležitosti teprve jednat," uvedla mluvčí GFŘ Petra Petlachová.

I když podle radního Wolfa nepatří Divadlo Komedie mezi zásadní pražské scény, jde o prostor s dlouhou tradicí a jeho nejistá budoucnost nevrhá zrovna dobré světlo na pražskou kulturní politiku.

Dlouholeté špatné zkušenosti

Podle teatrologa Vladimíra Justa má tento prostor s Prahou dlouholeté špatné zkušenosti. „Divadlo Komedie je samozřejmě velevýznamný divadelní prostor s mnoha kulturními i společenskými kořeny i přesahy. Před více než deseti lety posloužil tento prostor Dušanu D. Pařízkovi a jeho spolupracovníkům v Pražském komorním divadle, mimo jiné Davidu Jařabovi, ke vzniku a rozvíjejí jedné z nejvýraznějších poetik našeho poválečného divadla," řekl s tím, že faktické vyhnání Pařízkova souboru považuje za trvalou ostudu a vizitku nekulturnosti tehdejšího vedení magistrátu.

Soubor Company.cz podle Justa hraje na české divadelní scéně těžko zastupitelnou roli. „Renomé Divadla Company.cz, prokazatelně úspěšného ve svém předchozím působení ve Strašnicích, sice silně poškodil pro mne nepochopitelný a neodpustitelný útěk od rozdělané práce tehdejší umělecké ředitelky a režisérky Evy Bergerové, ale i tak má v současné české divadelní síti tento soubor nepominutelné, ba možno říci výlučné postavení svou specifickou dramaturgickou orientací na ‚východní', především polskou, ale i ruskou a další dramatiku," uvedl.

„S inscenační podobou je to horší, jsou tu však přesto výrazné herecké osobnosti, a opakuji znovu: svou vyhraněnou, jedinečnou dramaturgií vyplnilo divadlo prokazatelně prázdnou niku na stávajícím reliéfu pražské divadelní a kulturní scény," dodal Vladimír Just s tím, že srovnávání současného souboru s tím předchozím je poněkud nespravedlivé, protože talent Pařízkova typu se nerodí každý den.

Pokud by soubor skutečně musel skončit, nevypovídalo by to podle Justa o pražské kulturní politice nic dobrého. „V případě, že se toto zavření opravdu reálně chystá, bylo by to jen dalším důkazem arogance, neschopnosti a nekulturnosti pražských radních," zakončil.

O pražských divadlech by neměla rozhodovat úzká skupina teoretiků

Ředitel Divadla Komedie v Praze Vojtěch Štěpánek.Podle ředitele Divadla Komedie Vojtěcha Štěpánka se této scéně daří i přes malý rozpočet přinášet na pražskou divadelní scénu nezpochybnitelný přínos, zejména v objevování a inscenaci u nás zatím neznámých východoevropských autorů.

Jak hodnotíte přístup města k Divadlu Komedie?

Předchozí dva radní pro kulturu, pánové Kaucký a Novotný, vždy stáli na straně Divadla Komedie a likvidační dotace od grantové komise navyšovali. Jejich nástupce pan Wolf se k takovému postoji zatím neuchýlil, přestože jeho zájem o seznámení se s naší situací byl rozhodně nejaktivnější. Samotný prostor divadla a jeho technické vybavení od vzduchotechniky po rozvodnu elektřiny jsou v havarijním stavu. Budova patří státu, město je nájemcem a provozovatel divadla je podnájemcem města. Teď to vypadá, že Praha chce prostor opustit a o tom, co se bude dít v prostorách divadla, tak bude rozhodovat ministerstvo financí, tedy pan Babiš. Čili po transformaci Komedie do agonického stavu ostudného podfinancování se Praha navíc zřekne možnosti mít tento unikátní a velmi důležitý divadelní prostor k dispozici a to, na co by mělo být město pyšné, přehodí jako horký brambor nemúzické úřednické struktuře.

Proč by měl váš soubor v divadle pokračovat??

Od 1. října 2012 do konce roku 2015 - 756 uskutečněných akcí pro 78867 diváků, 19 premiér (většinou českých premiér), jako Centrum východní dramatiky jsme jedinou scénou u nás, která se systematicky zabývá uváděním zcela nových, či dosud neobjevených her autorů východní Evropy, při nepodbízivé a objevné dramaturgii evidujeme návštěvnost nad 75 procent (pro rok 2015 79 procent), hostování zahraničních tvůrců, rozjednané spolupráce s prestižními divadly v zahraničí, bohatý doprovodný program sestávající ze scénických čtení, koncertů a vernisáží - to jsou reálné úspěchy, kterých jsme za pouhé tři a půl roku provozování Komedie dosáhli. A stále to vnímáme jako začátek, máme se z čeho poučit, víme, kam jít dál. Komedie rozhodně není divadlo na zavření. Poměr ceny a výkonu osobně považuji za malý zázrak.

Budete se hlásit do případného výběrového řízení na nového provozovatele divadla?

Přihlásíme se určitě. Osobně cítím zodpovědnost za obrovské penzum odvedené práce mých kolegů a přátel a cítím zodpovědnost i k tisícům diváků, kteří do Komedie chodí. Navíc, pokud bude o podobě pražské divadelní nabídky rozhodovat úzká skupina angažovaných většinou teoretiků, bude docházet k tragickému a těžko vratnému zploštění žánrové nabídky pražských divadel. V Komedii se hraje moderní, nikoliv módní činoherní divadlo, uvádíme většinou tituly, které se u nás ještě nehrály a velmi často máme plno. Je mou povinností pokusit se zajistit tomuto snažení další, věřím že oprávněnou příležitost.

Čtěte také: Ředitelka Fidlovačky Balzerová oznámila záchranu této scény