„Prohrál z lidské perspektivy, právně, ale vyhrál morálně," uvedl Butta a připomněl, že pokud by Hus učinil ústupek, vše, co hlásal, by bylo zpochybněno. Butta ocenil ale i papeže Františka, který podobně jako jeden z jeho předchůdců Jan Pavel II. vyjádřil nad Husovou smrtí lítost a označil ho za uznávaného kazatele a pozoruhodnou osobnost.

Bohoslužby, kterou doprovodilo vystoupení souborů Musica Bohemica a Schola Gregorina Pragensis, se účastnili například také premiér Bohuslav Sobotka, předseda Sněmovny Jan Hamáček, ministr kultury Daniel Herman a kardinál Miloslav Vlk.

„Stále existují hodnoty, pro které stojí žít i umřít," zdůraznil v projevu předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr. Hamáček mimo jiné uvedl, že je málo osobností, jejichž odkaz zůstává živý i po šesti stoletích. Podobně se vyjádřil taky Herman. „Pokud nějaká událost dokáže poutat pozornost víc než půl tisíciletí, je to důkaz její velké síly," řekl. Vlk poukázal na to, že výrok „Pravda páně vítězí", jak jej Hus hlásal, stále zůstává.

Modlitba za politiky

Mezi společné modlitby patřila i ta v duchu Husova učení, „aby všichni lidé dobré vůle hledali pravdu, milovali pravdu, říkali pravdu a bránili pravdu až do smrti". Zazněla také modlitba za politiky a další správce věcí veřejných, aby dokázali žít morálně, čestně, nesobecky a ku prospěchu celé společnosti, ale i za lidi chudé a diskriminované, dlužníky nebo za oběti násilí.

Součástí bohoslužby i celých Husovských slavností v centru Prahy, v jejich rámci se letos konala, byla rovněž peněžní sbírka ve prospěch syrských uprchlíků před takzvaným Islámským státem, kteří našli útočiště v Libanonu.

Kněz a tvůrce spisovné češtiny Hus vystudoval v letech 1390 až 1404 svobodná umění a teologii na Univerzitě Karlově. Kázal v Betlémské kapli, kritizoval církevní praxi a požadoval návrat k chudé církvi. Za to na něj byla uvalena klatba. Své názory odmítl odvolat, proto byl rozhodnutím církevního koncilu 6. července 1415 upálen, jeho popel skončil v řece Rýn.

Čtěte také: Na Betlémské kapli se objevuje nápis Za pravdu jen za slunečna