Získat povolení pro uspořádání kulturní akce je zdlouhavý a náročný proces. Portál verejnyprostor.praha.eu je v provozu od letošního června a má systém žádostí usnadnit. „O jeho existenci, myslím, nemáme ani tušení. Hlášení akcí děláme po vlastní ose, zkrátka už jsme si tu trnitou cestu za ta léta prošlapali sami - máme zkušenost, jak se zábory na naší městské části, tak s nájemní smlouvou s TSK,“ nastiňuje náročnost procesu předseda spolku Probuďme Nusle Petr Štádler.

TK k 19. ročníku festivalu Letní Letná.
Video, foto: Letní Letná začíná. Festival i letos nabídne desítky představení

Zmíněný spolek organizuje akce pro veřejnost pravidelně. „Oficiálně mají úřady na vyřízení žádosti měsíc, ale většinou to stihnou během týdne nebo dvou. Na to si stěžovat nemůžeme,“ popisuje Štádler. Potíž je podle něj spíš s byrokratickou složitostí. „Pro ilustraci, při záboru altánu Jezerka v Nuslích musíme žádat jednak odbor majetku o souhlas s konáním akce a následně na odbor pro životní prostředí podáváme příslušný formulář, aby nám mohli vystavit poplatek. Předání vyřízeného souhlasu z oddělení majetku na oddělení pro životní prostředí je na žadateli, takže je potřeba tam dojít a fyzicky to přenést ze čtvrtého patra do devátého. Někteří úředníci to udělají sami, jiní ne,“ dodává. Zamítnutí žádosti se jim prý ještě nestalo, pouze museli v některých případech doplnit informace.

Kultura v ulicích

V hlavním městě je 57 různých městských částí a způsoby vyřizování záborů se u jednotlivých úřadů liší. V centrálních městských částech je tomu většinou na webu věnovaná samostatná stránka. Portál na ně odkazuje a zároveň uvádí přehled žádostí, které musí zájemce o uspořádání akce vyplnit.

Praha 3 už třetím rokem pořádá koncerty zdarma pod širým nebem. Letos se konají každou středu na Kostnickém náměstí, kde se nachází kavárna Kiosko. „Nápad na koncerty vznikl za covidu, kdy byli lidé zavření doma. Chtěli jsme jim zpřístupnit kulturu třeba tak, že si otevřeli okno a poslouchali živou hudbu v ulicích, a zároveň tím podpořili umělce, kteří neměli kde hrát,“ říká Michaela Luňáčková z odboru vnějších vztahů a kultury Prahy 3 a dodává, že o existenci portálu nevěděla.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Samotná městská část o zábor veřejného prostranství žádat nemusí, protože koncerty se konají přímo na jejím území. „Svolení potřebujeme pouze od našeho odboru zeleně, ale uvědomujeme si, že pro spolky nebo jedince může být získání povolení obtížné. Sami proto nyní připravujeme návod, který žadateli sdělí vše potřebné a získáváním povolení ho provede,“ slibuje Luňáčková.