Většina obrazů má kromě nesporné umělecké a sběratelské hodnoty také silný „osobní" příběh. Například monumentální Podobiznu hraběnky Marie Antonie Sylva-Taroucca, majitelky průhonického panství, namalovanou Václavem Brožíkem musel její manžel z ekonomických důvodů prodat. Dlouho se pak obraz, dokazující Brožíkovo portrétní mistrovství, považoval za ztracený.

Zajímavostí je i Akt Karla Černého, protože erotické motivy se v díle tohoto autora objevují minimálně, pocházejí z doby, kdy studoval na Akademii výtvarných umění, a jsou proto velmi cenné. Prvních deset aukčních položek věnovali vybraní umělci na dobročinnost. Jsou mezi nimi Aleš Lamr, Petr Nikl, Jaroslav Valečka, Jan Knap… Výnos z jejich dražby bude poukázán na konto Centra Paraple.