Možná ne za všech okolností učiněný džentlmen, snad i člověk chovající se nepatřičně – avšak rozhodně ne pachatel znásilnění, jak plynulo ze svědectví některých žen, které se s ním dostaly do kontaktu. Tak se od počátku veřejného přetřásání své kauzy hájil někdejší známý člen TOP 09 a poslanec Dominik Feri. V tomto duchu – a také s nepřehlédnutelným sebevědomím – rovněž loni obžalovaný, sám s právnickým titulem JUDr., vystupoval před Obvodním soudem pro Prahu 3.

Ten však na jeho argumenty nepřistoupil. Naopak: uznal ho vinným a vyměřil mu tříletý trest odnětí svobody. Nepravomocně; odvolání Feriho i zmocněnkyně poškozených Adély Hořejší proti tomuto verdiktu projednával v pondělí 22. dubna pražský městský soud. Ten odvolání zamítl, uznal exposlance vinným a poslal ho na tři roky do vězení. Zároveň mu zvýšil odškodné pro dvě poškozené dívky.

Násilného jednání vůči ženám, kvalifikovaného jako znásilnění provedené souloží nebo jiným srovnatelným pohlavním stykem, a to i na mladistvé osobě, se Feri podle obžaloby i výroku prvoinstančního soudu měl dopouštět opakovaně. Obvodní soud se ústy soudkyně Lenky Hájkové ztotožnil s obžalobou vycházející z výpovědí hned tří svědkyň vystupujících jako poškozené. Jedna hovořila o tom, co se odehrálo v době, kdy jí bylo teprve 17 let.

Ke dvěma z projednávaných skutků mělo dojít v poslancově bytě na Žižkově během roku 2016; na jaře a na podzim. Návštěvnice, které bydliště politika, představujícího v té době obdivovaný idol a vzor, navštívily dobrovolně, zde proti své vůli čelily nejen líbání a osahávání, ale situace měla zajít ještě podstatně dál. Jen u snah o nevyžádané polibky a dotyky pak mělo zůstat v únoru 2018 v Poslanecké sněmovně. Tam se Feri setkal se zájemkyní o post stážistky. Ta prý poté, co situace vyvinula nežádoucím směrem, odešla.

Nepravomocně odsouzen byl Feri loni v listopadu za dvě znásilnění a třetí skutek ve stadiu pokusu. Součástí rozsudku obvodního soudu se také stalo rozhodnutí o odškodnění: dohromady se jedná o 510 tisíc korun plus 33 tisíc představujících úhradu za psychoterapeutické působení. Zmocněnkyně Hořejší míní, že vzhledem k rozsahu újmy je na místě přiznat vyšší zadostiučinění.

Podrobný verdikt obvodní soud veřejnosti nezpřístupnil – a to ani v anonymizované podobě. S vysvětlením, že rozsudek nejenom není pravomocný, takže na souzeného je třeba stále pohlížet jako na nevinného (a mimo to nelze vyloučit ani případné další dokazování, které by mohlo být ovlivněno), ale také obsahuje citlivé údaje: množství intimních detailů jak o samotných činech, tak i jejich dopadech na psychiku obětí.

Hlavní události ze soudního jednání

14:48 - Státní zástupce v komentáři k rozhodnutí odvolacího senátu uvedl, že ani u městského soudu nebyly u souzeného expolitika znamenány prvky sebereflexe. Připomněl, že jeho osobnostní rysy „neodpovídaly tomu, co by bylo možno vyhodnotit jako další polehčující okolnost“. Tou jedinou je fakt, že Feri dříve nebyl trestán.

Státní zástupce oceňuje, že ze znásilnění neusvědčily někdejšího poslance Dominika Feriho jen výpovědi poškozených – důležité je třeba i svědectví známých, jimž se jedna z obětí svěřila krátce po události. | Video: Milan Holakovský

Žalobce také upozornil, že proti němu nestály pouze výpovědi poškozených, jež do kontaktu s orgány činnými s trestním řízení dostaly až s odstupem, ale i další důkazy. Včetně svědectví lidí, jimž se jedna z obětí svěřila jen dva či tři dny po události. „Nesouhlas a to, že tyto osoby jsou z toho traumatizovány,“ vyzdvihl, co z toho odvozuje zejména.

14:25 - Zmocněnkyně poškozených vyjádřila nejen uspokojení nad tím, že odvolací senát doplnil k prvoinstančnímu verdiktu o finanční náhradě způsobené újmy ještě ustanovení o úroku, ale také ocenila přístup orgánů činných v trestním řízení k poškozených. Chválí přístup orgánů policie i soudů. Podle ní to dává záruku, že v podobných případech se poškozené mohou na orgány činné v trestním řízení s důvěrou obrátit. „Myslím, že je to dobrá zpráva i pro oběti do budoucna,“ konstatovala. „Tento případ je příkladem dobré praxe ve vztahu k obětem,“ doplnila.

Prožitek spravedlnosti je podle zmocněnkyně poškozeních to nejcennější, to soud s exposlancem Dominikem Ferim přinesl poškozeným – a současně jde o záruku i pro další oběti. | Video: Milan Holakovský

Z pohledu zmocněnkyně je podstatné, že celý průběh řízení přinesl obětem možnost prožít spravedlnost. Byť se netají tím, že s odůvodněním verdiktu „úplně nesouhlasí“, připouští, že odpovídá aktuální judikatuře. Očekává nicméně změny: „Myslím, že jsme aktuálně na začátku z hlediska vnímání potřeb a perspektivy obětí – a tohle je nějaký úvodní krok. Odškodnění je slušné, celkový přístup k obětem byl příznivý a vnímal jejich potřeby – a skutečně moje klientky měly prožitky spravedlnosti v průběhu celého řízení,“ uvedla na chodbě soudu.

14:15 - Ve stručném komentáři k verdiktu odvolacího senátu, který je již pravomocný, Feri uvedl, že jsme v právním státě – a tak je třeba respektovat výrok soudu, i když s ním nesouhlasíme. Trvá na tom, že skutky, za něž je potrestán a měl by si odpykat tři roky ve věznici s výchovným režimem ostrahy, se nestaly. Je rozhodnut využít mimořádného opravného prostředku v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Na své nevině trvá někdejší poslanec Dominik Feri i po pravomocném odsouzení za znásilnění – a chystá se využít mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání. | Video: Milan Holakovský

13:50 - Podmínění trest u tohoto trestného činu je velmi výjimečný. Protože se jednalo o více případů, je úvaha o uložení podmníněného trestu prakticky vyloučena, i když jde o osobu netrestanou. Tříletý trest s ohledem na rozsah trestní sazby 2 – 10 let není ani nepřimeřeně přísný.

13:30 - DOMINIK FERI JE VINEN! Zaznívá rozsudek. Mění se pouze výrok o finančním odškodnění, kde je doplněn údaj o výši úroku. Částky 300, 150 a 60 tisíc korun se neněmí, stejně jako úhrada 33 tisíc za psychologickopu pomoc. Odvolání Feriho se zamítá. V tom, že jeden z přísedících patřil k politickým protivníkům Feriho, nevidí odvolací senát problém. Odvolací senát nehledal vady v hodnocení důkazů obvodním soudem.

close Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024 info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024

Věrohodnost svědkyně z prvního případu, jejíž slabosti Feri využil, soud nezpochybňuje a skutkový děj má za prokázaný. Už proto, že se zanedlouho svěřila známým. U druhého skutku není podle soudu problém, jestliže po údajném znásilnění následoval dobrovolný pohlavní styk. V případech znásilnění to naopak bývá typické. Třetí případ je podle soudu vázaný jen na to, že si svědkyně nepřesně pamatuje popis kuchyňky v Poslanecké sněmovně.

Vyšší částky odškodnění bývají přiznávány zpravidla v případech, kdy se k psychickému utrpení připojuje i výraznější ublížení fyzické. Odvolací senát souhlasí i s právní kvalifikací, která je přiléhavá a odpovídající skutkovým závěrům soudu prvního stupně. Posouzení jako znásilnění je v pořádku, i když nedošlo k surovému násilí. Odškodnění by měl především zvažovat soud v občanskoprávním řízení, na něž soudy odkázaly poškozené s dalšími nároky. Může se více zaměřit na okolnosti, které už nejsou ve středu pozornosti justice. Odvolací senát výrok o náhradě nemajetkové újmy změnil jen proto, aby doplnil ustanovení o patnáctiprocentním úroku z prodlení. Samotné částky stanovené obvodním soudem neměnil.

11:53 - Poté, co obhajoba navrhla, aby odvolací senát rozhodl o zproštění obžaloby, případně věc vrátil obvodnímu soudu k novému projednání, bylo jednání přerušeno do 13.30. Pak bude vyhlášeno rozhodnutí.

11: 41 - Slova se opět ujal Feri, spíš ale opakuje, co již zaznělo v jeho řeči. Odmítá, že by šlo o ucelený řetězec důkazů. Rozsudek podle něj nemůže být založen na spekulacích a pravděpodobnosti. Jemu prý nabývá nic jiného než rozporovat to, u čeho skutečně byl – a poukazovat na nelogičnosti, z nichž plyne, že skutkový děj se nikdy neodehrál. 

Feri připustil, že se mohl vyjadřovat arogantně, nevhodně. „Bylo mi 19, ve zprávách jsem se omluvil,“ řekl, když odmítl údajný nedostatek sebereflexe. Omlouvat se však podle svých slov nemůže - za něco, co se nikdy neodehrálo.

close Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024.

11:22 - Bez sebereflexe a teatrální. Státní zástupce přednesenou obhajobu považuje za kompilát argumentů, které většinou zazněly už u nalézacího soudu a ten se s nimi vypořádal. Judikaturu v jednom případu nelze podle jej vztahovat k hodnocení důkazů v případu jiném; je třeba vždy brát v potaz konkrétní okolnosti a to, jak se vyvíjí náhled oběti na skutek. Ani svědci nejsou věrný zrcadlem toho, co oběť prožívá. Věc s fantou žalobce vnímá jako teatrální vystupování a až dehonestaci. Odmítl i vytrhávání nepodstatných detailů k znevěrohodnění celého dokazování.

Povinností soudu podle státního zástupce není vyjadřovat se ke všem námitkám. Vyhodnotil celý řetězec důkazů – a dospěl k závěru o vině obžalovaného. Je třeba respektovat oběť i ve chvíli, kdy nesouhlas projeví až v průběhu sexuálních aktivit. Výslovně odmítá argumentaci typu „proč tam šla, když věděla“. K bodu 3 nelze podle žalobce ze slov svědka odvozovat postoj poškozené. Navíc podle něj nebylo zkoumáno, zda svědek byl jejím partnerem. 

K uloženému trestu sice žalobce zmínil Feriho netrestní minulost, ale uložený trest podle něj není nepřiměřeně přísný a nalézací soud nevybočil z toho, co mu ukládá zákon. „Je třeba vzít v úvahu „možnost a východiska, aby došlo k nápravě“, nevidíme žádnou sebereflexi nad něčím, co mohlo být nerozvážností z mladých let. Není vidět sebereflexe ale naopak přesouvání na oběti," dodal. Ve vztahu k odškodnění se státní zástupce zcela ztotožnil se slovy zmocněnkyně.

11:03 - Ke skutku číslo 3 – v kuchyňce Poslanecké sněmovny – se Feri dovolával svědectví přítele poškozené, který hovořil o tom, co mu řekla. Upozornil také na rozpory v její výpovědi kolem „sahání na prsa“. Nejprve to popřela, v dalších výpovědích uváděla, že k tomu došlo. Nemohlo prý dojít ani k natlačení ke kávovaru a na zeď – podoba kuchyňky to podle něj neumožňovala.

close Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024 info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024

Nalézací soud výběrově selektuje důkazy a vybírá si jen ty, které se mu hodí, tvrdil Feri. Míní, že když soud odmítl výpověď v jeho prospěch, protože hovořil jeho kamarád, měl ze stejného důvodu odmítnout i svědectví kamarádek poškozených. Soudu také vytýká, že nepředvolal svědky navrhované obhajobou. Hovořil také o neobjektivních znaleckých posudcích, kdy znalci učinili závěry podle spisu. Soudu také vytýká konstatování, že se poškozená „ocitla“ nahá na posteli, aniž byl blíže objasněn skutkový stav.

Feri také hovořil o porušení práva na spravedlivý proces a o tom, že se vyskytly okolnosti,které by hovořily o vyloučení soudce. Výrok o tom, že se smál ve vedlejší místnosti odmítá, slova o mladém politikovi, k němuž jiní mladí vzhlíželi, považuje za porušení rovnosti před zákonem. Obhájci na slova Feriho nenavázali: sami v jednací síni nehovořili.

Dominik Feri u soudu 2. listopadu 2023:

Soud s Dominikem Ferim 2. listopadu. | Video: Deník/Radek Cihla

10:51 - Ke skutku číslo 2 uvedl, že mělo dojít ke znásilnění – a údajná oběť ho hned druhý den zve k sobě a následně s ním má dobrovolný styk. Vyhledávala i další kontakty. Až po pěti letech si měla vzpomenout, že poprvé se jednalo o znásilnění. I v souvislosti s tímto zpochybnil Feri výpovědi svědků. Současně odkázal na část výpovědi poškozené, když v určité fázi hovoří o součinnosti. Pak prý neodešla, což podle něj znamená, že nedošlo k ničem nedobrovolnému. A další den ho zvala k sobě – přičemž opět spolu měli sex. U soudu uvedla, že dobrovolně. „Zjevně mě vidět chtěla,“ řekl. Odkázal i na komunikaci z následujících let, která nevypadá jako komunikace mezi pachatelem a obětí.

Ve skutkovém ději podle Feriho zcela absentuje prvek násilí. Míní, že pokud v bytě, kde bylo přítomno více osob, mělo dojít ke znásilnění, nemohla oběť pociťovat bezmoc a beznaděj.

10:48 - Od prvního skutku Feri přešel k hodnocení „nesprávní právní kvalifikace“. Rozebírá obsah pojmů „násilí“ a „zneužité bezbrannosti“. Prvek fyzična, nějakého násilí, podle něj „v tom skutku zcela absentuje“, byť soud konstatoval, že dílem se uplatnilo. Ani zneužití stavu bezbrannosti podle něj nemůže obstát na situaci, kdy slečna byla zcela střízlivá a žádná látka v nápoji nebyla prokázána. Odmítl, že by si stavu bezbrannosti všiml – a že by se dotyčná dokonce sesunula na zem. V takovém případě by prý volal záchranku. „Nemám lékařské vzdělání, nevědel bych, jak jí pomoci,“ konstatoval.

Ke skutku podle Feriho nedošlo, skutek se nestal. Nemohlo prý dojít ani k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Zpochybňuje postup nalézacího soudu, jenž podle něj měnil skutkový vztah v jeho neprospěch. Není dán stav bezbrannosti, nedošlo k tomu, uvedl.

10:30 - Dominik Feri také zmínil výpovědi svědků, kteří nehovořili o údajném orálním sexu. Podle toho, kdy přijela domů – odpoledne – tvrdil, že musela odejít nejdřív kolem poledního. Rozhodně tedy podle nej nedošlo k žádnému „úprku“ nebo „čekání na světlo“.

„Možná, že to, že jsme se už potom nepotkali, je důvodem, proč tedy spolu trávíme čas,“ poznamenal Feri. Odmítá také výpověď o znásilnění slovy „Nevěděla jsem, jestli udělal něco špatně.“ Neměla prý předchozí sexuální zkušenosti – čímž se podle něj staví do role nezkušené oběti, která si neuvědomuje, co se děje. Podle znalců jí to, co se stalo, mělo docházet až po letech. Do kontrastu s tím, staví Feri slova „svědků ušatých“, kteří na místě nebyli a vše znají z doslechu od ní, že se jim měla svěřit už v roce 2016. Odmítá také sezení dívky na posteli, když v místnosti byla křesla. Feri použil slova jako „vymýšlení si“ „domýšlení“ a „lži“. Lhát měla třeba o svých sexuálních zkušenostech nebo o vypitém pivu na diskotéce, z čehož ji prý usvědčují svědci z jejího okolí.

S odkazem na svou přítelkyni Feri uvedl, že je zvláštní, aby oběť znásilnění vyhledávala kontakt s někým, kdo je partnerkou pachatele.

Dominik Feri u soudu 2. listopadu 2023:

Soud s Dominikem Ferim 2. listopadu.

10:17 - Feri zpochybnil ztrátu paměti poškozené, která uvedla, že se napila fanty, přímo při odchodu ztratila mezi dveřmi vědomí – a pak se probrala nahá na posteli. Současně trvá na tom, že ztrátu vědomí nelze zaměňovat s paralýzou, tedy neschopností pohybu. Zdůrazňuje, že k paralýze nedošlo. Zpochybňuje i samotný odchod: dívka neměla nikde domluvené přespání, takže neměla kam jít.

Feri připomíná, že je nemožné, aby odcházel z jednací síně – a pak luskl prsty a byl nahý na posteli. Poškozená totiž podle něj nevypovídala, že by ji přemisťoval. Vypověděla, že se svlékla – a nehovořila ani o tom, že ji svlékal on. Z toho odvozuje, že se asi musela probudit oblečená, a tudíž nemohlo dojít k intimnostem. Jiný výklad vnímá jako spekulaci.

10:05 - Slova se ujal Dominik Feri. Ke „skutku 1“ odmítá, že v podaném nápoji fanta byla omamná látka, jež měla vést ke ztrátě vědomí – a zdůrazňuje konstatování nalézacího soudu, že její přítomnost prokázána nebyla. To by podle něj mělo stačit ke zproštění obžaloby. Obvodní soud podle Feriho neprávně interpretoval obžalobu. U tohoto skutku také rozebírá údajně vyfabulovaný prvek zamýšleného odchodu, o němž ve své výpovědi hovořila poškozená. I prvek fanty a ztráty vědomí byl do výpovědí „implementován“.

Feri odkázal na rozsudek jihlavského soudu, který rozhodl o zproštění obžaloby v jiné kauze, i když přítomnost omamné látky byla prokázána – jen se nepotvrdilo, kdo ji použil. V jeho případě prokázána ani nebyla.

close Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024 info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Dominik Feri před odvolacím senátem Městského soudu v Praze - 22. dubna 2024

9:57 - Zmocněnkyně poškozených upozornila na rozhodnutí Evropského soudu pro lidské práva týkající se pokusu o znásilněné mladistvé osoby v Litvě – s tím, že potvrzuje její východiska: rozsudek musí oběti uspokojit nejen výrokem o vině a trestu, ale i o náhradě způsobení újmy. Útok na sexuální svobodu musí být z tohoto pohledu řešen adekvátně – oběti přinést účinný satisfakční efekt. Přitom obvodní soud podle zmocněnkyně sám konstatoval, že volil „shovívavější přístup“.

Dále upozornila, že rozsudek musí mít i odstrašující funkci, a tak nemůže mýt kompenzován čtrnáctidenním příjmem, jak se podle ní stalo v případě jedné z poškozených. Je podle ní na místě brát v potaz nadstandardní majetkové poměry obžalovaného, který si může dovolit tři roky nepracovat a hovořil o tom, že jezdí na zahraniční dovolené.

9:50 - Obhájkyně Zuzana Smítková si ze spisu obvodního soudu vyžádala čtení části znaleckého posudku.

9:45 - Vávra připomíná odůvodnění soudu prvního stupně k jednotlivým skutkům s odkazem na jednotlivé výpovědi aktérů i svědků včetně dalších důkazů například v podobě znaleckých posudků.

9:39 - Soudce Vávra čte rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 napadený odvoláním. Obsahuje podrobný popis tří sexuálních útoků, z něhož plyne, že poškozené tyto praktiky odmítaly a snažily se Dominika Feriho i odstrkovat a vymanit se s jeho sevření. Podle prvoinstančního rozsudku se to podařilo až ve třetím případě.

9:30 - Státní zástupce dorazil přesně na čas a začalo jednání s exposlancem Dominikem Ferim, který je souzený za znásilnění. Městský soud v Praze bude rozhodovat o jeho odvolání. Již dnes by si Feri mohl vyslechnout, jak odvolací soud rozhodl.

Před zahájením veřejného zasedání předseda odvolacího senátu zakázal médiím pořizovat přenosy i záznamy obrazové i zvukové – s ohledem na citlivost údajů, které v jednací síni zaznívají.

9: 25 - Pět minut před začátkem jednání přišel souzený Diminik Feri do jednací síně. Zatím se ale čeká na příchod státního zástupce.

9:20 - Jednání se setkalo s menším novinářským ohlasem, než bylo možno očekávat. Kameramani a fotoreportéři sice zaplnili soudní chodbu a další stáli i před budovou – notebooku na klíně reportérů však čtvrt hodiny před plánovaným začátkem jednání bylo připraveno jen sedm.