Obvodní soud vyčkával na doručení Feriho trestního spisu z odvolacího Městského soudu v Praze. „Spis byl již zdejšímu soudu vrácen. Rozsudek je vykonatelný nabytím právní moci, tedy vykonatelný je," vysvětlil Bodlák.

„Výzva je zasílána bez zbytečného odkladu, nicméně je nutno zmínit obecně platný postup, že o úkonech orgánů činných v trestním řízení se účastníci řízení mají dozvědět od orgánů činných v trestním řízení, teprve poté je možno případně informovat veřejnost," pokračoval mluvčí.

„Pokud jde o termín nástupu výkonu trestu, lze obecně konstatovat, že se nestanoví konkrétní datum nástupu, ale lhůta, do kdy má odsouzený výkon trestu nastoupit. Opět obecně lze uvést, že tato lhůta bývá v řádu dnů od doručení výzvy," uzavřel.

Zákon stanoví, že soud zašle odsouzenému výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, jakmile se rozhodnutí stane vykonatelným.

Předseda soudního senátu však zároveň může poskytnout odsouzenému přiměřenou - maximálně měsíční - lhůtu k nástupu trestu, aby si mohl obstarat své záležitosti. Musí při tom být splněna podmínka, že pobyt odsouzeného na svobodě není nebezpečný a že neexistuje důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.

Tříletý trest za znásilnění dvou dívek - z toho jedné nezletilé - a za další pokus o znásilnění potvrdil Ferimu odvolací soud přesně před měsícem.

Sedmadvacetiletý doktor práv, který kvůli svému trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil politiku, se hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek.