První doložená zmínka o městě Úvaly pochází již z roku 1290 a jeho historie je také historií požárů.

Zejména v husitských válkách, dále 26. září 1508 městečko vypálil loupeživý rytíř Jiří Kopidlnský. V období třicetileté války byly Úvaly vypáleny Švédy dokonce dvakrát a naposledy hořely 24. dubna 1838, kdy po rozsáhlém požáru shořela téměř celá severní a západní část náměstí.

Sbor dobrovolných hasičů v Úvalech však vznikl až o několik desetiletí později. Nebyl založen v roce 1886 jak se obvykle tvrdí, ale již o 12 let dříve, tedy v roce 1874. Jeho zakladateli byli rolník František Bilanský a mistr tesařský František Fiala.

Po revoluci přišla odmlka

Novodobá historie SDH Úvaly se začíná psát po odmlce v porevolučních letech. Aktivní činnost SDH se obnovila v roce 1997 s příchodem nových členů. Dobrovolní hasiči navázali kontakty s Městským úřadem Úvaly a okolními sbory.

Na hasiče se začali znovu obracet i úvalští občané s prosbou o čerpání a plnění studní, čerpání vody ze sklepů, likvidací sršní a včelích rojů. I městu byli prospěšní například při čištění veřejných komunikací, kanalizace, při sběru železného šrotu a v letních měsících kropení prašných silnic. S finančním přispěním města také mohl sbor obnovit techniku.

A v roce 1998 vzniká i oddíl mladých hasičů Hasítek.

„V současné době máme 67 členů, z toho je 39 dospělých a 28 dětí a dorostenců,“ uvádí starosta SDH Úvaly Miroslav Šindelář.

„Ve výjezdové jednotce je 26 členů a jsme zařazeni do kategorie JPO III/2, to znamená, že vyjíždíme do 10 minut od vyhlášení poplachu a zajišťujeme dvě výjezdová družstva.“

Problémy s technikou i náborem členů

Jako všude, i v Úvalech mají problémy ze zastaralou technikou.

Jednotka disponuje CAS 25 na podvozku Škoda 706 z roku 1973 a CAS 32 na podvozku T148 z roku výroby 1972. Už to samo hovoří o tom, že nepatří zrovna k nejmladším a nejspolehlivějším. Její provozuschopnost se udržuje jen na základě mimořádného vypětí a aktivity členů. Přesto hasiči očekávají, že se již brzy blýskne na lepší časy…

Mladou krev by úvalským dobrovolným hasičům měla zajistit práce s mládeží, kterou rozhodně nepodceňují. „Té není nikdy dost,“ přiznává starosta Šindelář.

„Hodně dětí sice vidí rádo hasiče, hlásí se, ale když začnou chodit do kroužku a zjistí, že se musí naučit hasičskému řemeslu a také se rychle hýbat a běhat, tak jich spousta odchází. I přes nábory v základní škole dětí ubývá a nemají zájem. Přesto jsou pro nás celkem uspokojivé jak výsledky družstev mladých hasičů, tak družstev mužů a žen.“

V září přibude nová Tatra

A co by si přáli úvalští hasiči nejvíce do budoucna?

„S městem jsme navázali bezvadnou spolupráci, která přinesla své ovoce," pochvaluje si starosta Šindelář.

„V září dostaneme plně vybavenou novou Tatru 815 4x4.2. Samozřejmě i přes koupi nového auta moc financí na hasiče není. Je nutné přestavět hasičskou zbrojnici, aby vyhovovala dnešní době. Současná byla dostavena v roce 1939 a je skoro v havarijním stavu.“

VÍTŘEZÁČ